Skönlitteratur
Klassiker
PocketEncyklopedi
Mötesplats
Samtiden / Språk
Tecknade
klassiker
Om beställning, adress m.m.Ibn Tufail

Hayy ibn Yaqzan:
Den självlärde filosofen


Övers. av Öjevind Lång

 Ibn Khaldun

PROLEGOMENA
INTRODUKTION TILL
VÄRLDSHISTORIEN


Övers. och förord
av Ingvar Rydberg

 Mikhayil Mishaqa

Storm över berget
Libanons historia under 1700- och 1800-talen


Övers. Ulla Ericson
& Ingvar Rydberg,

Förord av
Wheeler M. Thackston, Jr.

 Edward
William Lane


De moderna egyptiernas seder och bruk


Övers. av
Bo Ericson

 Ibn al-Muqaffa

Kalila
och Dimna


Förord av
Jan Hjärpe


Övers. av
Lotty Berencreutz

 MAXIME RODINSON

MUHAMMED,
EN BIOGRAFI


Förord av
Jan Hjärpe


Övers. av
Ingvar Rydberg

 Djalaluddin al-Rumi

Den enhänte korgmakaren


Tolkning Astrid Ericson Bahari

 Louis-André Dorion

Sokrates

 


Två palestinska flickor från Betlehem

WALID KHALIDI

DEN JUDISKA ÅTERERÖVRINGEN
AV PALESTINA


FRÅN DEN FÖRSTA SIONISTKONGRESSEN 1897

TILL FN:S DELNINGSRESOLUTION 1947


Översättning av
Ingvar Rydberg


Nedladdningsbar som pdf.

 

 

Sanningen kan sägas två gånger:
en gång av spåmannen och en gång av bödeln.


Det som framför allt kommer till uttryck i Olika nyanser av Empedokles lära är att alla tider och alla civilisationer är närvarande i människans liv och medvetande.  Vi ut­gör dessutom en del av naturens växlingar både på ett fysiskt och andligt-existentiellt plan.  Det är insikter som är särskilt viktiga idag på 2020-talet då vi måste lära oss ett nytt förhållande till vår livsmiljö för att överleva på denna planet.  Vi måste övervinna vår artegoism och säkerställa den biologiska mångfalden.  Dessutom måste vi lära oss av historien för att kunna befrias ur hatets dominans i vår tid.  Därför är Matars episka dikt speciellt aktuell i våra dagar.  Läs mer…

Under ytan finns en ständig rädsla för våldet.  I nattens mörker ekar gatorna av soldaternas steg, av klappret av hästhovar mot stenläggningen, av vapenskrammel.  De nutida invånarna delar en samhörighet med alla dem som drabbats av övermakt och ockupation i tidigare epoker.  Generationer kommer och går.  Byggnader kan förstöras, människor tvingas på flykt.  Men Jerusalem är "staden som står kvar på sin plats" när alla inkräktare har kommit och gått.  Gengångare från historien försvinner: "Endast staden står kvar".  Läs mer…

"… en fängslande mosaik … en gripande och oförglömlig hyllning till en ärrad stad "insvept i sorg".  … Som novellförfattare är Mahmoud Shukair en förnyare och räknas som en av arabvärldens främsta.  Kerstin Eksell står för efterord och lyhörd översättning." / Anne Marie Lundström / BTJ-häftet nr 21-2022 / Helhetsbetyg: 5.

Förgängligheten och tillfälligheternas roll i människans liv går som en röd tråd genom Kayaoglus noveller.  Det är rika texter som berättar om storstadsmänniskans existentiella frågor och människors enkla men värdiga liv på landsbygden.  De handlar också om kriget, döden och exilen.  Men livet och naturen är ändå närvarande.  Man färdas i tiden, drömmarna, kärleken och myterna i den magiska realismen som författaren skapar med ett ömsint språk.  Läs mer…

Med En hyllning till den vilda mumien — Fängelsedikter introduceras den egyptiske poeten Muhammad Afifi Matar (1935 - 2010) på svenska.  1998 tilldelades han al-Owais-priset, arabvärldens främsta litterära utmärkelse som även gått till Mahmoud Darwish och Adonis.

Under Anwar Sadats tid vid makten utvisades han på grund av sin kritik mot regimen.  Han bosatte sig i Bagdad och återvände efter sex år till Egypten.  1991 fängslades han anklagad på falska grunder för deltagande i en komplott.  Han dömdes då till flera års fängelse.  Hans fängelsedikter utgör en höjdpunkt i författarskapet.  Men Matar är inte någon politisk eller ideologisk diktare utan han söker existensens djupare mening.  Trots förtryck och lidande är han framför allt en livsbejakande poet.…  Läs mer…

"Christian Munthe (f. 1962) är professor i praktisk filosofi, musiker, kompositör och författare.  Han har mottagit ett flertal priser för sin skrivkonst.  Samlingen Utsikter innehåller åtta särdeles väl skrivna noveller vari vi får följa människor i olika prekära och allmänmänskliga situationer.  …  Om människor och deras gemenskap, deras hemvist och att inte tillhöra är några av de frågor texterna kretsar kring.  Till sist, ett knippe noveller med ett rikt tankegods som pockar på omläsning och  boksamtal, stilistiskt mycket njutbara."
Fredrik Wolf, BTJ-häftet

Havsbandet utmanar prövade öbor med tid, glömska, väder, strandgods och vrede.  På två procent socker överlever onkel Avrum, Solomon och Leah förtryck, flykt och sina egna val.  Sanningen är till salu, men Oskar Kamp kommer till vetenskapens räddning.  En glömd fartygskatastrof och ett möte på Djurgården får Hermés-scarfen att falla som en slöja och beseglar pojken Sinas framtid.  Pandemins flimrande skärmar och osäkra uppkoppling binder familjen samman och tvingar dem i sär, medan fantasin fyller i där bandbredd och samhälle brister.  En lojal medborgare får slutligen sin rättmätiga…  Läs mer…

Enligt Bibeln bodde den fromma änkan Judit i en mindre stad i Judéen.  Staden belägras av en övermäktig främmande här och de blockerade invånarna försmäktar av brist på mat och vatten.  Judit ger sig in i fiendelägret och dödar Holofernes, deras överbefälhavare.

Men skulle vi se Judit som en räddare av sitt folk om hon inte hade haft med sig sin slavinna, en gåtfull kvinna vars namn vi aldrig får veta?  I denna roman uppvisar de en blandning av alla ingredienser man finner i kärleken: trofasthet och svartsjuka, sårade känslor och brinnande passion.  Vi följer dem under deras djärva tilltag, med alla de faror det innebär att kasta sig ut i ett hopplöst mordföretag.  Läs mer…

Gulab Ganja är namnet på den by i Bangladesh, belägen vid en flod, där handlingen i denna roman tar sin början.  I en traditionell, muslimsk och välbärgad familj, som redan är välsignad med söner, föds en dag en efterlängtad flicka.  Men det är något djupt oroande med hennes yttre, som ska komma att bestämma hennes öde…

"Nu när hon satt där lutad mot banyanträdet och betraktade floden, visste hon på något sätt att det bara var den som nu gav henne styrka att fortsätta.  Läs mer…

En flod till hjärta har översatts till grekiska och spanska och blivit en bästsäljare i den spansktalande världen.  Läs mer…

Lyssna på hela första kapitlet ur "En flod till hjärta".
Inläsare Paul Carlbark, 45 minuter MP3 fil.

Det är farligt att tänka annorlunda.  Det märks inte minst i Sverige idag då hat och hot frodas i sociala medier, medan konformism styr den politiska och kulturella debatten.  Därför är den sufiske mystikern Husayn ibn Mansur al-Hallaj vår samtida.  Den 26 mars 922 avrättades han i Bagdad anklagad för kätteri.  Hans frispråkighet blev för mycket för den tidens makthavare.  I fängelset skrev Hallaj två av sina centrala verk Kitáb al-Tawásín ("Tawásíns bok") och Bustán al-ma‘rifa ("Kunskapens trädgård").  De anses tillhöra inte bara den arabiska spiritualitetens klassiker utan även vårt andliga världsarv och är lika angelägna i våra dagar som då de skrevs.

För första gången finns dessa verk nu översatta till svenska av Hesham Bahari med ett förord av Bo Gustavsson.  Boken innehåller dessutom ett urval av Hallajs dikter som blivit tonsatta och har miljoner lyssnare på Youtube.  Efterordet är ur ett kapitel i Louis Massignons monumentala verk La Passion de Husayn ibn Mansur al-Hallaj utgivet 1922.

"Jag visste då att mina ord skulle nå fram till de två horisonterna, till muslimernas östra och västra riken", förkunnar Ibn 'Arabí efter en vision tillkommen under hans ungdom.  Historien har besannat hans ord.  Alltsedan sju sekler har hans verk blivit läst, mediterat över och kommenterat på samtliga de muslimska folkens lokala språk.  Han har haft ett enormt inflytande på sufismen, islams andliga dimension.  De laglärdas fortsatt envist fientliga hållning gentemot honom vittnar om hans betydelse för de som valt att följa "Vägen".  Han är mystikens Doctor Maximus, al-Shaykh al-Akbar, inom islam.  Det finns ingen intellektuell eller religiös fråga som han inte har tagit itu med i sitt enorma verk, som räknar mer än fyrahundra titlar, en "ocean utan stränder".

Claude Addas, en av Ibn 'Arabís främsta kännare i Frankrike spårar här denna stora "vandringsmans" liv och verk, denna oerhörda "Religionens återupplivare", vilket hans förnamn Muhyí al-Dín betyder.  Hennes digra doktorsavhandling från 1989, Ibn 'Arabí ou la quête du soufre rouge ("Ibn 'Arabí eller sökandet efter det röda svavlet") har blivit översatt till engelska.  Läs mer…

Pickles- och godisförsäljarens tidsresor är en historisk satir över Egyptens öde att alltid styras "utifrån", där huvudgestalten, Ibn Shalabi, en pickles- och godisförsäljare från 1900-talets Kairo, gör en rad intrasslade men upplysande tidsresor till de fatimidiska, ayyubidiska och mamlukiska epokerna.  Parallellerna med nutid genomsyrar skildringen, som livas upp av oväntade omkastningar i tid och rum.

Ibn Shalabi söker i likhet med många egyptier efter jobb.  Men till skillnad från de flesta av sina landsmän kan han göra plötsliga förflyttningar i tid.  Försedd med en oumbärlig portfölj och ett islamiskt armbandsur ilar han fram och tillbaka genom Egyptens rika, omväxlande historia med sporadiska återbesök till 1980-talet.

Under sina vilda, fantastiska äventyr träffar han, blir vän med och bryter med sultaner, diktare och diverse berömdheter allt­ifrån Kairos grundare till Naguib Mahfouz.  Khairi Shalabis fyndiga berättarkonst ger denna kvicka odyssé ett ovanligt liv.  Läs mer…

Karin Johnsson var halländskan som under 1930-talet blev berömd Orient-resenär och författare.  Hon levde såväl i öknens beduinbyar som i arabiska palats.  Förklädd till muslim tog hon sig som pilgrim till Mecka 1931.

Hon var en färgstark och fantasirik kvinna.  Om hon varit man, hade hon kultförklarats och höjts till skyarna som en av våra stora reseförfattare.

Hon var också skicklig fotograf och fängslande föreläsare.  Hennes böcker är fartfyllda och roande skildringar av vardagslivet i Orienten, såväl i palats som koja.  Hon var en osentimental berättare med djup humor.

På 1930-talet var hon en välkänd feministisk kulturpersonlighet i Sverige.  Men genom sina arabiska kontakter hamnade hon mitt i den brännande konflikten mellan judar och araber.  Det blev inte minst uppenbart när hon 1938 förlovade sig med en muslimsk man som var ättling till profeten Muhammed.  Men själv övergav hon aldrig sin kristna tro.  Läs mer…

 
"Det är sällan jag blir så fängslad av förordet…"  Läs recension av Henrik Linde, extern länk…

Aaliya lever sitt liv i Beirut, i en våning som har varit hennes sedan hon var ung och gift.  Skild, barnlös, gudlös, faderlös och fyllda 72 - en belägenhet som knappast ger så mycket prestige, varken i världen eller i Libanon - har hon dragit sig tillbaka för att helt och hållet leva i böckernas värld.  Noga väljer hon bland världslitteraturens skatter, från Leo Tolstoj till Fernando Pessoa, och sedan översätter hon, en roman om året.  När detta är gjort lägger hon undan manuskriptet i det oanvända badrummet som hör till (den obefintliga) pigans rum.  Minnena av inbördeskriget är fortfarande färska, men hon har funnit sitt eget sätt att handskas med dem.

Författaren, den libanesisk-amerikanske Rabih Alameddine, är en av världens mest hyllade, och är född 1959 i Jordanien av drusiska föräldrar.  2014 vann han California Book Awards Gold Medal Fiction för En överflödig kvinna.  Boken är en kärleksförklaring till litteraturen och dess makt att transformera.  Rabih Alameddine bor i San Francisco och Beirut.  Läs mer…

Detta är en poetisk debattbok, den första i sitt slag i Sverige.  Vad som behöver debatteras är konsekvenserna av metoo för relationen mellan kvinnor och män.  Vad gjorde metoo med svenskarna och Sverige?  Vad hände med rättssamhället och den svenska demokratin?  Vad hände med kulturlivet och den fria debatten?  Vad fan hände året då allt hände?  Frågorna skummade kring den nya Venus födelse.   Läs mer…

Året är 2026, och Egypten befinner sig på nytt under utländsk ockupation.  Men ockupanterna möter inget folkligt motstånd: den arabiska vårens alla hoppfulla drömmar om frihet och förändring har slocknat och ersatts av cynism och apati, av verklighetsflykt i form av droger, sex och brutalt, godtyckligt våld.  Det enda motståndet mot ockupationen bedrivs av en liten grupp före detta poliser, drivna mindre av idealism än av sin strävan efter att återupprätta polisstaten.  Till denna grupp värvas krypskytten Ahmad Otared, som från sin post uppe i Kairotornet ska sprida skräck och förödelse på stadens gator.  Men vad går hans uppdrag egentligen ut på?

Mohammed Rabies dystopiska roman Otared är ett rasande och sorgset bokslut över ett Egypten som "välkomnat varenda ockupant", en nattsvart skildring av ett land bortom tröskeln till moralisk kollaps - och en helvetesvandring i ordets bokstavligaste bemärkelse.

Mohammad Rabie, född 1978 i Kairo, hör till de mest uppmärksammade egyptiska prosaisterna i sin generation.  Han inledde sin skrivarbana i början av 2000-talet med  Läs mer…

"En av seklets få stora män." — The New York Times

Detta är den fascinerande biografin om emir Abd el-Kader (1807-83), den hjältemodige arab som ledde motståndet mot den franska erövringen av Algeriet.  Han var en lysande militär strateg, en skicklig ryttare och en berömd muslimsk ledare.  Känd för sin välvilja mot fiender, blev han en internationell celebritet redan under sin livstid.  Idag är han erkänd som en pionjär i dialogen mellan olika trosuppfattningar.

Upptäck hur han 1860 räddade tusentals oskyldiga kristna i Syrien från pöbelvåld och förtjänade lovord från så olika ledare som Abraham Lincoln, påve Pius IX och Napoelon III!

"Denna bok presenterar en sann muslimsk hjälte, en man som förenade en frihetskämpes och fredsivrares bästa egenskaper.  Ofta kallad Algeriets George Washington, ledde emir Abd el-Kader sitt folk i en lång kamp för att bekämpa den franska erövringen och koloniseringen av deras land… Elsa Marstons utmärkta biografi visar fram (Abd el-Kaders) arv som ett föredöme för unga muslimer idag… och för icke-muslimer, som inte ofta får höra muslimska röster som talar för förnuft och medlidande." — Barbara Petzen, direktör för Middle East Connection.  Läs mer…

Hur kommer det sig att Yoga har överlevt i tusentals år och fortfarande är lika aktuell?  Var finns källorna till det vi idag kallar Yoga?

En tidlös bok om Yoga öppnar dörren till den traditionella Yogaläran och dess ursprung.  Ett så omfattande ämne kräver egentligen ett helt uppslagsverk, men här har författaren lyckats med konststycket att summera det väsentliga.

Boken riktar sig till dig som är genuint nyfiken på vad Yoga egentligen har att erbjuda dagens människa.  Som läsare får du en spännande inblick i en mångtusenårig kunskap som enligt traditionen överfördes muntligt från guru till lärjunge.  Läs mer…

Om boken på bokförläggaren Hesham Baharis blogg:
http://bahari.blogg.se/2018/december/alhambras-julbok-en-tidlos-bok-om-yoga-av-basile-p-catomeris.html

Året är 1954 och Muslimska brödraskapet, som anklagas för mordförsök på president Nasser i Alexandria, kommer snart att massarresteras av militärregimen.  Samtidigt grusas en ung mans drömmar om en bättre framtid som student vid lärarhögskolan i staden Damanhour i norra Nildeltat sedan han anklagats för mordförsök på en av lärarna.  Läs mer…

I denna pikaresk med politiska undertoner, publicerad första gången i Kairo 1992, målar Shalabi ett färgstarkt porträtt av staden Damanhour med dess omgivande landsbygd och människor i 1950-talets början.  Mellan landsbygd och stad, fattiga och rika, "fallna" och "ärbara", undre världens skumrask och religiösa förkunnare, ritar Shalabi vansinnets och de orealistiska förhoppningarnas karta i ett Egypten som nyss vunnit sin självständighet men som inte vet vilken väg det ska ta.

Man borde erkänna, att bibliotekariens och journalistens yrken är och förblir yrken för generalister, att det bor en liten bibliotekarie i oss alla och att var och en borde försöka vara sin egen murvel.  Den programmatiska grundtanken i denna essä är att biblioteket som institution och bibliotekarierna som yrkesgrupp ska bli mäktigare.  De övriga makternas makt ska i motsvarande grad minska.  Uppgiften består således i att upprätta en ny maktdelning och maktbalans mellan de traditionella statsmakterna och bibliotekets makt.  Läs mer…

Från barndomens somrar vid de finska stränderna får läsaren följa med till skiftande miljöer, från Mexiko till Ryssland, genom en personligt färgad skildring av drömmens gäckande skuggor och stormakternas iskalla spel.  Ett centralt tema är Rom, där nedslag i historien bildar en relief till de händelser som kommer att påverka både författarens och allas våra öden.  Med en prosa som är både poetisk och precis, rör de olika berättelserna vid varandra, lika självklart som vågor möter land.

"Boken - platsens gårdag nu" är en poesins resa genom den arabiska historien, en resa som påminner om Dantes vandring i Den gudomliga komedin.  Men olikt Dante väljer Adonis att beskriva helvetet härnere på jorden, det helvete där araberna levde, tänkte och skrev ned sina alster.  Samtidigt som han berättar om en historia där religion och politik skulle förbli sammantvinnade, låter han smärtan och sorgen förvandlas till en episk saga där pennans och svärdets män får sina historiska konturer tecknade och ifrågasatta.  De dödas ord får nytt liv tack vare poesin och av minnets vita fläckar skapar poeten den tystnad som behövs för diktens födelse och därmed den väntade förnyelsen där  Läs mer...

Extern länk till Förordet till Boken; platsens gårdag nu, Del III

Gå till tidigare delar…
Boken; platsens gårdag nu, Del II
Boken; platsens gårdag nu, Del I

Omgivet av fiender, inklusive IS och Turkiets krigsmakt, håller folket i Rojavas autonoma region på att bygga upp ett av jordens mest progressiva samhällen.

Besökare har häpnat över framgångarna för dess projekt, en gemensamt organiserad demokrati, som betraktar kvinnors jämlikhet som nödvändig, bedriver en radikal ekologisk politik och avvisar all reaktionär nationalistisk ideologi.  Denna organisationsform, kallad demokratisk konfederalism, är lidelsefullt antikapitalistisk och kan samtidigt visa upp en självförsvarsförmåga som stridslystet hållit IS stången.

Läs mer...

Richard Falk, född 1930, är professor emeritus i Internationell rätt vid Princeton University.  Mellan 2008 och 2014 tjänade han som FN:s särskilde rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i det ockuperade Palestina.  Richard Falk, en av palestinafrågans mest etablerade och auktoritativa röster, framlägger här sin hittills mest genomtänkta och samlade historiska översikt.

Läs mer...

Förislamisk poesi och ritualens poetik utforskar samspelet mellan myt och ritual i traditionella samhällens poesi.  Genom att kombinera olika betraktelsesätt, hämtade från antropologi och litteraturvetenskap, undersöker författaren en av de svåraste och mest fängslande genrerna i den arabiska litteraturen.

Läs mer...

Höst i Berlin är en bok om skrivandet, samtiden och mörka skuggor ur det förflutna.  Höst i Berlin bildar ett begrepp som är både estetiskt, politiskt och existentiellt.  Det handlar om sägandets att, broarna över Spree, Nefertitis leende och Rosa Luxemburgs död, das Volk, namn som kommer långt ifrån, historiens ängel, nio kärl av ljus.  Höst i Berlin, alltid höst i våra rörelser och tankar.  Höst i Europa och världen i mars 2017 då nationalismen och högerpopulismen åter är på frammarsch.  Det är där vi lever, där vi bor.  Höst i Berlin.

Läs mer...

Washington Irvings klassiska reseskildring och hans sagor från det moriska Spanien!

Bästa gåvan till alla sagoälskare, oavsett om man redan besökt eller tänker besöka Granada och dess sägenomspunna slott, Alhambra!

Läs mer...

Rashid Benzine
Varför såg jag
ingenting komma, Nour?

» 149:-
Övers. av Ingvar Rydberg
Sedan några månader plågas jag av en påträngande fråga, som drabbar mig som en återkommande huvudvärk.  Varför beger sig unga män och kvinnor, som fötts i mitt land, som har sina rötter i min kultur och delar ett engagemang som till stor del sammanfaller med mitt, iväg till ett land som befinner sig i krig för att döda människor i Guds namn, en Gud som också är min?  Läs mer...
Nils Wiklund
De svenska översättningarna
av Omar Khayyam

» 165:-
Få poeter har blivit så tolkade och omtolkade som den persiska skalden och astronomen Omar Khayyam (d. 1123).  Bara till svenska finns ett tiotal olika återgivningar.  Nils Wiklund, psykolog och själv översättare av persisk litteratur, presenterar bredden och djupet på dessa försök...  Läs mer...

De egyptiska hieroglyferna utgör med sina flera hundra bildtecken en egen spännande värld.  Jean Winand, professor i egyptologi i Liège, berättar här om hur hieroglyfsystemet var konstruerat, om dess uppkomst och hur det utvecklades under sin tretusenåriga historia.  Boken tar också upp synen på hieroglyferna under antiken och deras kulturhistoriska roll fram till Champollions lyckade dechiffrering 1822.  Avslutningsvis ges en aktuell bild av de egyptiska hieroglyfernas betydelse för alfabetets tillblivelse.

Boken är översatt och bearbetad för svenska läsare av Åke Engsheden, docent i egyptologi och forskare vid Stockholms universitet.  Läs mer...

Mats Waltré
Inte bara stenarna
utan den ljusa sanden också
» 129:-
Detta är en diktsvit som börjar vid vägens slut och sträcker sig fram över sex dagar.  Diktsviten är skriven som en symfoni där missmod och bitterhet och glädje och sorg och ljus har sina självklara platser och sina olika tempon, men där det alltid förblir osäkert hur det ska gå.  Läs mer...

Broder Jean-Pierre, mjölnarsonen som växt upp i en liten by i Alsace, är nu 92 år gammal.  Han tvångs­rekryterades av nazisterna under andra världskriget, men klarade sig från östfronten av en tursam ögoninfektion.  Trappistmunk sedan nästan 60 år, prästvigd, munk i Tibhirineklostret i Atlasbergen i Algeriet sedan 1964, medverkade han till att skapa en dialog med klostrets muslimska grannar och de sufiordnar som verkar i Algeriet.  Som genom ett under undgick han natten mellan den 26:e och 27:e mars 1996 att som sju av sina nio klosterbröder föras bort av okända gärningsmän och två månader senare få halsen avskuren.  Han är nu den siste överlevaren av de munkar i de algeriska Atlasbergen som mördades våren 1996 och bor på klostret Notre-Dame de l'Atlas i Marocko.  Tragedin i Tibhirine blev även ämne för en uppmärksammad film, "Gudar och människor".  Denna bok är det första direkta vittnesbördet om den tiden efter morden på de sju trappistbröderna i Tibhirine i Algeriet 1996, då klostret fick överges.

 

Broder Jean-Pierre (92 år).  Den siste överlevaren från Tibhirine.
Foto av Nicolas Ballet, 2016.

 

Fler bilder...

När novellsamlingen Det var en gång publicerades i Iran 1922 väckte den minst sagt blandade känslor.  Prästerskapet anklagade Jamalzadeh (1892-1997) för blasfemi och andra menade att han förolämpade den iranska nationen.  Det blev så tumultartade reaktioner att man till och med brände boken i bokbål på torgen i Teheran.  Samtidigt förstod hans litterära kolleger att Jamalzadeh införde något helt nytt i den litterära världen i Iran  ...

  Läs mer...

"Gemensamt för samtliga berättelser är att de är engagerande, underhållande och genomsyrade av mänsklig värme.  Det var en gång är således en samling av bra, intressanta, läsvärda och mycket välskrivna noveller."  — Albin Eklund Djurberg / BTJ

"Pionjärens bok brändes på bål.  Den persiska novellens fader avvek från traditionen.  Det var en gång ... sex korta noveller, oftast skrivna i jag-form, som ledigt och lätt med en stilla humor skildrar korrupta politiker, hycklande präster eller kritiserar kvinnosynen."  — Claes Wahlin / Aftonbladet

Läs mer i Aftonbladet.

"Det var en gång borde vara obligatorisk läsning inom litteraturvetenskapliga utbildningar, då den representerar en tid av möten som på många sätt speglar globala skeenden då och nu.  Genom den här typen av utgivningar bidrar Alhambra till att berika det litterära landskapet i Sverige."  — Alexander Svedberg / Tidningen Kulturen.

Läs mer i Tidningen Kulturen.

Det arabiska Andalusien för cirka tusen år sedan omtalas som en guldålder för kultur, vetenskap och poesi.  Andalusien var ett gränsrum för kulturmöten mellan öst och väst och har kommit att bli en myt i skönlitteraturen.  I verkligheten fanns spänningar, konflikter och sprickor i myten, men också en omfattande kulturell interaktivitet som satte avtryck i det framväxande Europa.  ...

  Läs mer...
Vi bor alla i flyktens hus.  Detta är migrationens och flyktingströmmarnas tid april 2014.  April är all tid, april är alla månader, alla år då du kommer med ansiktet av den sista flykten.  Du kommer med det nya ordet för motstånd på läpparna och den sista flyktens vind i håret.  Du leder oss ut ur flyktens stora hus.  ...

  Läs mer...
En egyptisk thriller skriven av Egyptens ambassadör i Washington, USA!

För att komma undan underrättelseagenterna som är ute efter att likvidera honom, hyr Cerebellum, en egyptisk vetenskapsman med ett förflutet förknippat med det irakiska kärnvapenprogrammet, ett rum på taket till en bordell i Kairos slum.  Hans samröre med de andra hyresgästerna är begränsat; istället tillbringar han sin mesta tid i den virtuella världen, där han har en kärleksaffär med Candygirl, en superläcker avatar.

På andra sidan jordklotet sitter en f.d. NSA-agent som har gått med i en hemlig organisation, vars mål är att...

  Läs mer...

"Candygirl är en rafflande, underhållande och välskriven roman..."  — Torkel Lindquist, BTJ
Nu'man, en ung jemenit, är på väg från Aden hem till byn. Som så många andra i detta sägenomspunna men utarmade land, har han velat utbilda sig och bidra till något slags framåtskridande för sitt folk. Men även när både viljan och förmågan finns, förslår de ändå inte när både historiens och naturens krafter skoningslöst slår till...

  Läs mer...

Valamo.  Ladoga.  Karelen.  Det är tre namn som är bekanta för de flesta.  Valamo och kloster hör ihop.  Sjön Ladoga omges av Karelen.  Karelen är ett geografiskt begrepp och ligger i två länder, Ryssland och Finland.  Stora delar av den ryska delen bildar numera den Karelska republiken inom den ryska federationen.  ...  Den 14 december 1989, en dag när kylan hade slagit till och marken var vit av snö, återupplivades klostret Valaam - Valamo på finska - i sjön Ladoga efter närmare femtio år.  Fyra prästvigda munkar och två noviser steg i land på ön med samma namn som klostret.  Läs mer...

Wadman bröt mot sin tids normer med sitt oanständiga språk och sina satirer över penningävlan och utmärkelser.  Föga anade han att hans dikter som länge bara cirkulerade i handskrivna småhäften skulle bli tryckta om och om igen långt efter hans frånfälle.  "Han skulle vara rikets trubadur nummer ett om han råkat vistas i huvudstaden", skriver Torbjörn Säfve i "Fritänkarna - Alternativ svensk litteraturhistoria" (2014).  Med denna nyupplaga vill vi hedra den bortglömda skaldens minne.  Boken "Klang, Bacchi barn!" innehåller bl.a. Herman Bjurstens Levnadsteckning från 1855, ett stort urval ur Wadmans dikter, tal hållna inför Par Brikoll-sällskapet i Göteborg mellan åren 1817 och 1827 samt musikbilagor till tio av hans mest populära visor, som "Min lilla vrå bland bergen", "Bålen" och "Svart och vitt".  Läs mer...

Anne Sörman
LEGA
» 149:-

LEGA handlar om en fars död, om vardagen som måste gå vidare och om sorgen som också väcker skam.  Anne Sörmans nya roman kan läsas som en berättelse om att bevara, förstöra och förstå.  Läs mer...

Bakgrunden till diktsviten "Om O" är en lång rad av tankar som korsar varann, såsom: vad är tid? och finns den alls, egentligen?  En annan fråga, än mer grundläggande, är om Skaparen kan skapa bestående, inbyggda och därmed oförlösta konflikter.  Och om inte, vad säger det?  Vilken roll spelar det skapade i allt detta, vilken roll spelar våra tankar?  Läs mer...

Fågeln var ett själens sändebud
som rymt från sin fångenskap.
Soldaten var krigets.  De möttes
vid hjärtats krök, vid slumpens
avstjälpningsplats, en sårad fågel
och en besegrad soldat.  Läs mer...

» 198:-

Decennierna efter andra världskriget förändrades i hög grad Sveriges religionskarta.  Dittills hade Svenska kyrkan dominerat - nu började den bilden luckras upp genom invandring från länder med andra kyrkor och religioner.  Läs mer...

   
» 240:-
Avrättningen av Halláj 922 e.Kr., och senare av hans lärjunge ibn Atá bland andra mystiker, har en social förklaring, där "heretiska" rörelser och "subversiva" läror "underminerade den rådande ordningen" så pass att Kalifatet såg sig tvunget att döma till pinobänken och Korset.  Enligt sufierna hatar den som betraktar människorna ur religionens aspekt sina medmänniskor, men "den som betraktar dem ur Verklighetens aspekt förlåter dem".  Sufier som Halláj, ibn Atá och Niffarí utgjorde en fara för både världsliga och religiösa härskare på 900-talet.  Deras texter hade gått i metamorfos och den som lärt sig konsten att tolka mellan nivåer kunde tillägna sig budskapet.  (Ur Förordet)

[...]  Likt en arabisk Swedenborg har Niffarís "teopatiska diskurser" inspirerat filosofer och författare från Ibn Arabi till Adonis.  Denna "esoterismens Bibel" har redan översatts till engelska, tyska och franska och presenteras nu i svensk språkdräkt.

  Läs mer...
» 195:-
I Andra Samuelsboken i Gamla Testamentet berättas om Rispa, en kvinna vars söner offras i en maktstrid mellan kung Sauls och kung Davids familjer.  Rispa vakar över sina dödade barns kroppar, dag som natt under hela skördetiden "till dess att regnet från himlen strömmade ner". (2 Sam 21:10)

Kanske handlade Rispa i djupaste förtvivlan.  Kanske var det en kvinnas tysta men ilskna protest?

I dagens Palestina pågår ett liknande motstånd.  Ett sorgearbete?

  Läs mer...
» 140:-
Brasiliens indianska civilisationer handlar om de ursprungsfolk som lever eller har levat på det område som nu är Brasiliens territorium, om deras historia, nuvarande situation (för dem som överlevt) och värde­system.  Framställningen bygger i hög grad på portugisiska och brasilianska historikers och krönikörers arbeten å ena sidan, och på Claude Lévi-Strauss, Darcy Ribeiros och Robert Jaulins arbeten å den andra.

  Läs mer...
» 128:-
Någon som varit med på Tahrirtorget i Kairo beskrev de 18 dagar (25 januari till 11 februari 2011) det tog folket att störta Mubarak som "en lång oavbruten orgasm".  Ett år senare slås jag av tanken att det är revolutioner som är folkets opium, medan religioner, som socialt kitt betraktade och tömda på sitt andliga innehåll, är folkets krassa verklighet som flertalet åter tvingas brottas med när bedövningen har släppt.  En revolution uppstår när smärtan blir outhärdlig och den sjuka kroppen behöver lättnad.  Under dessa 18 magiska dagar har ett mirakel ägt rum.  Revo­lutionen suddade bort gränserna mellan Egyptens olika religiösa samfund.  Den återgav egyptierna insikten om re­li­gionens sanna, andliga dimension som århundraden av splittring på dogmatiska grunder hade skymt.  Men de krafter som livnär sig på denna splittring insåg snabbt faran däri och var snabba med att åter utnyttja religionens skiljande och söndrande roll.

  Läs mer...


"Få har som Hesham Bahari i sin egenskap av förläggare medverkat till att sprida god arabisk litteratur i Sverige...  I sin egenskap av författare har han nu samlat ett stort antal artiklar, som låter oss följa det senaste årets dramatiska händelser i arabvärlden...  För den som i likhet med undertecknad enbart följt det revolutionära händelseförloppet via västerländsk press, radio och TV, är det som att sätta sig på första parkett och ta del av det som skett..."
Lars-Göran Söderberg, Tidningen Kulturen
  Läs hela recensionen...
» 194:-
Ahdaf Soueif - romanförfattare, kommentator och aktivist - berättar i "Kairo, min stad, vår revolution" om sin stad och sin resa genom den revolution som ritat om framtidens karta.  Genom berättelser av såväl privat som allmän natur skissar Soueif en bild av revolutionen som både är djupt personlig och nationellt egyptisk.

Ahdaf Soueif är född och uppvuxen i Kairo.  När den egyptiska revolutionen bröt ut den 25 januari 2011, kom hon i likhet med tusentals andra att kalla Tahrirtorget sitt hem i arton dagar, fram till president Mubaraks avgång.  Hon rapporterade för median världen runt och gjorde som alla andra allt hon förmådde.

"Utan tvekan är detta den bästa av alla böcker jag läst om den arabiska våren, just för att den är så personlig och övertygande i sin ton."
Thomas Nydahl, BTJ

  Läs mer...
» 139:-
När spanjorerna 1532 kom till Peru härskade inkas över Anderna, från de högsta dalarna ner till Stillahavskusten.  Med Cuzco som huvudstad sträckte sig deras välde från nuvarande Colombia i norr till nuvarande Chile och Argentina i söder.  Strålglansen från deras civilisation nådde upp till Panama...
Läs mer...
» 146:-
År 691 e.Kr. börjar mayafolket beräkna antalet månvarv och ange det på stelarna i Copán, ett bruk som snart sprids till övriga mayastäder.  Resultatet blir en exakthet hos de kronologiska inskriptionerna som vida överträffar varje kalender, inklusive vår egen.

Läs mer...

» 229:-
Varför resulterade invasionen av Irak 2003 i en sådan kulturell förödelse och så många mord på intellektuella?  Det konventionella svaret är att det var en följd av dålig planering och otursamma omständigheter i ett krig som hade till avsikt att befria irakierna.  Författarna till den här boken hävdar att verkligheten är en helt annan.  [...]   Förutom förstörandet av oskyddade museer och bibliotek dokumenteras de riktade morden på närmare 500 akademiker, de omfattande kidnappningarna och fördrivningen av tusentals läkare, jurister, konstnärer och andra intellektuella.  De visar att Irak utsatts för en systematisk kulturell rensning  [...]

"Författarna är alla etablerade nordamerikanska forskare och professorer och ställer obehagliga frågor kring USA:s motiv och agerande.  Det är en väldokumenterad och välskriven bok där bevis och material kommer från både amerikanska och irakiska källor och dokument."
Tord Rönnholm, BTJ

  Läs mer...
» 187:-
"Tarafas öde blev all hetsig ungdoms öde men också en spegel av det auktoritära samhällets historia.  Hans tragiska död är inget mindre än ett hedersmord och dikten hans försvarstal."

Det språk skalderna använde på 500-talet är källan som kom att vattna all arabisk litteratur, konst och filosofi genom tiderna.  Själva den heliga Koranen använder det.

En av de äldsta bevarade förebilderna för denna poetiska tradition utgörs av Tarafas ode, som här återges för första gången på svenska.

  Läs mer...

 
» 228:-
Den här boken om Palestinakonflikten är en av de bästa och utförligaste som skrivits i frågan på engelska.  Den kom först ut 1977 och blev snabbt ett standardverk.  Den har sedan dess utkommit i ytterligare två upplagor med en kraftig ökning och aktualisering av innehållet.  Den utmärker sig genom att lika utförligt redogöra för hur palestinierna upplevt denna konflikt som judarna alltsedan 1800-talets slut.  Den visar att det i huvudsak varit den sionistiska sidan som varit den aggressiva parten och att det är den som burit huvudansvaret för det våld som ägt rum sedan dess.  Boken har därför utmanat konventionella uppfattningar i Västvärlden.  Den har i stort sett ignorerats i USA men uppskattats desto mer i England och på andra håll.

"Hirst är en första klassens reporter, som sedan länge berörts av palestiniernas tragedi.
Han har under nästan hela sitt skrivande liv varit bosatt i arabvärlden."
Edward Said

  Läs mer...

» 187:-
Från seglatserna på egen hand i en liten jolle i det kubanska kustlandskapet, via det stora passagerarfartyget som korsade Atlanten, kommer den unge René till Gdansk i Polen för att studera.  Men ödet vill knuffa honom vidare i tillvaron, och omsider hamnar han, efter en lyckad flykt genom det kalla krigets järnridå, i Malmö.  Hur gör man egentligen en sådan resa?  I denna intensiva berättelse får vi följa med på en halsbrytande färd där en ung man söker sin väg, och finner ett liv.

René Vázquez Díaz föddes på Kuba 1952 och är bosatt i Sverige sedan 1975.  Han är verksam som romanförfattare, poet, översättare och kulturjournalist, och är upphovsman till Kubatrilogin -- Hägringens tid, Kärleksblommans ö och Dårskap och kärlek.

René Vázquez Díaz tillhör en sällsynt kategori författare som lyckats skapa ett rikt och varierat verk på två språk samtidigt, spanska och svenska.  År 2007 emottog René Vázquez Díaz i Paris det prestigefyllda Juan Rulfo-priset för romanen Välkommen till Miami, doktor Leal.  Hans verk har blivit översatt till många språk.  Tidigare utgav Alhambra Querido traidor (1993), den spanska upplagan av Förrädarens sista vinter (Bonniers, 1989).

  Läs mer...

» 128:-
En introduktion till arabisk poetik

I denna bok sammanfattar Adonis över ett kvarts sekel av forskning om arabisk poesi och kultur.  Det är en analys som arbetar på flera plan samtidigt, och som tar sin början i den förislamska muntliga traditionen.  Adonis avvisar dåtidens kritiker som upphöjde den förislamska traditionen till norm.  Samtidigt vederlägger han de kritiker som anser modernitet vara sammankopplad med västerlandet och nutiden.  Endast genom att ständigt ifrågasätta och bryta upp invanda tankemönster kan poesin i djupaste mening tillföra mänskligheten något nytt.

Adonis (född i norra Syrien 1930) har vunnit ryktbarhet som arabvärldens främste nu levande poet.  Han är emellertid även litteraturkritiker med flera omfattande verk i ämnet bakom sig, bl.a. Det statiska och det föränderliga: en studie i konformism och originalitet i den arabiska kulturen, utgiven i 4 delar i Beirut mellan 1974 och 1994, samt Bönen och svärdet: essäer om arabisk kultur (Alhambra 1994).

"En ytterst angelägen bok då den innehåller många nycklar till arabiskt tänkande och starkt bidrar till förståelsen av estetiken i den islamiska kultursfären.  Dessutom är boken ett lysande försvar för poesin och inte minst dess skapare - poeten."  Clemens Altgård, SDS

  Läs mer...

 
» 148:-
Islam enligt Koranen

Islam är en religion av växande betydelse.  Världens muslimer är starkt medvetna om sin religiösa identitet.  Islam är en viktig inspirationskälla för kultur och politik.  I Europa har antalet muslimer vuxit under senare år.  Islam är där, liksom i hela världen, den största religionen efter kristendomen.

Islam enligt Koranen vill hjälpa sina läsare att få svar på frågan vad det egentligen står i islams heliga skrift.  Koranen finns på svenska, men kan vara svår att läsa.  Man behöver ledning för att finna en väg genom texterna.  Samma fråga avhandlas ofta på olika ställen i Koranen.  En jämförelse mellan dem ger en mer nyanserad bild av innehållet än enstaka verser.  Koranen har många beröringspunkter med andra religioners texter.  Allt detta inbjuder till reflektion och diskussion.

Christer Hedin är religionshistoriker och docent vid Uppsala universitet

  Läs mer...

» 220:-
EGYPTEN. EN RESA.
ORD OCH BILDER.

VINDEN ÄR SYNLIG är en samling lyriska anteckningar och bilder från en resa i Egypten.

Texterna är skrivna av ROLF KNUTSSON numera resenär, poet, röst och kulturskribent.  Tidigare TV-producent, radiomedarbetare, regissör och barnboksförfattare.  Senaste bok EN LÄNGTAN EFTER SLAGET GRÄS (2006).

VINDEN ÄR SYNLIG är Rolf Knutssons artonde bok.  Bland hans verk finns såväl poesi, barn som faktaböcker.  Han har också skrivit manus till och regisserat ett flertal TV-produktioner.

Bilderna är tagna av BJÖRN BJÖRNSON numera fotograf.  Tidigare civilingenjör, ekonom och marknadsanalytiker inom telekom.  VINDEN ÄR SYNLIG är Björn Björnsons debut som fotograf i bokform.

Bilder och texter ur boken har under hösten ställts ut på Galleri Hagström i Gamla Stan och Midsommargårdens kulturhus i Stockholm.

  Läs mer...


 
Boken var oktober 2010 titel i Alhambras bokklubb
 
» 230:-
"En genomgående studie i vad som händer när politiska hänsyn tillåts åsidosätta vetenskapen och den vetenskapliga metoden.  Med intellektuell finess värdig en vetenskapsman visar Griffin att NIST:s WTC 7-rapport saknar vetenskaplig vederhäftighet.  Ett måste att läsa för alla som är intresserade av att återge vetenskapen dess 'rättmätiga plats' i vår demokrati."

John D. Wyndham, Fil.dr. i fysik, Cambridge University, tidigare forskare vid California Institute of Technology


Arkitekter, ingenjörer, vetenskapsmän med flera ger sina rekommendationer:  Läs mer...


 
 
Boken var september 2010 titel i Alhambras bokklubb
 
» 220:-
En statistik över USA:s mest lästa poeter visade nyligen att högst på listan stod Jalaluddin ar-Rumi, mer känd som RUMI (1207-1273 e.Kr.), poeten och mystikern som levde i södra centrala Anatolien (Konya, Turkiet).  Han skrev på persiska.  Denna samling innehåller Coleman Barks pågående arbete med Rumis mästerverk om sex volymer, Mesnawi.  Här ingår också de ökända "latinska delarna" som Reynold Nicholson i 1920 års översättning valde att översätta till latin istället för engelska.  Läs mer...


 
Boken var augusti 2010 titel i Alhambras bokklubb
 
Gaza We Are Coming

http://english.aljazeera.net/programmes/general/2009/08/2009821143340472299.htmlWatch part two      Watch part three      Watch part four

Israel's attack on a flotilla of aid ships sailing for Gaza has once more put the spotlight on the Israeli blockade of the Strip.

But two years ago, activists did manage to break the Israeli blockade.

In August 2008, two wooden Greek ships laden with 44 activists from 17 different countries managed something no other vessel had in 41 years and broke the marine blockade that Israel has unilaterally imposed in Gaza, in contravention of international law.

The mission was the brainchild of the Free Gaza Movement, founded in 2006, who realised that the only realistic way of breaking through the blockade was via the sea.
Intervju med förf. Mustafa el-Abbadi:
» 220:-
Den som i dag kommer till Alexandria försummar inte att besöka stadens moderna bibliotek, en väldig solskiva sluttande mot Medelhavet.  Varför byggdes det just där?  Därför att där låg antikens berömdaste bibliotek.  En svensk, Sture Linnér, väckte idén.  Läs mer...

 
Boken var juni 2010 titel i Alhambras bokklubb
 
» 250:-
"Boken" är en omfattande fantasirik rekonstruktion av den störste klassiske arabiske poeten al-Mutanabbis liv och verk.   . . .   Trots det millennium som skiljer dem åt är likheterna mellan al-Mutanabbis och Adonis' levnadsbanor anmärkningsvärda.  Båda växte upp i en shiitisk miljö, den förre i södra Irak, den senare i norra Syrien.  Båda gav prov på en poetisk ådra vid mycket tidig ålder.  Båda fängslades för politisk aktivism i sin ungdom och bådas liv och verk har präglats av upprepade landsflykter i sökandet efter rättvisa och poetisk nydaning.  Men den viktigaste beröringspunkten förblir det faktum att bådas poesi har utgjort en motpol till den splittring och det förtryck som präglat och ännu präglar de arabiska samhällena.  Läs mer...

 
 
Boken var maj 2010 titel i Alhambras bokklubb
 
» 120:-
Vi känner alla till schablonbilderna av "rödskinnen" från böcker och westernfilmer, men indianernas historia är betydligt mera mångfacetterad än så.  Nordamerikas indianer berättar om denna folkgrupps öde, om deras kultur och om indianernas ställning i dagens nordamerika.  Läs mer...

 
Boken var april 2010 titel i Alhambras bokklubb
 
» 325:-
Detta verk om Egypten från ca 1870 till 1952 är ett av de mest betydande och intressanta som skrivits om ett u-lands utveckling alltfrån imperialismens glansdagar fram till avkoloniseringens början, "tredje världens" födelse.  Det är långt mer än en vanlig politisk historik.

Utgångspunkten är Egyptens egna erfarenheter på de ekonomiska, kulturella och religiösa områdena, det hela kryddat med mängder av tids- och stämningsbilder med stöd av ett oerhört uppbåd av arabiska, franska och engelska källor.  Det är angeläget för oss idag att beakta kolonialismens arv i form av utarmning och snedvriden utveckling och sålunda få ett bättre perspektiv på vad som är djupare historiska orsaker och vad som är symptom i det aktuella skeendet.  Läs mer...

» 249:-
Författaren, Wael Abed, har ägnat 20 år åt att utforska de egyptiska öknarna och oaserna. Obesvärat men inkännande berättar han öknens historia, om dess myter och legender, flora och fauna, om ökenforskningens pionjärer och de expeditioner han själv deltagit i genom åren.

Boken har ett rikt bildmaterial med över 100 färgbilder.
Läs mer...
 
Boken var juni-titel 2009 i Alhambras bokklubb
 
» 140:-
"Romerska riket" kan definieras på många sätt och för att bilden ska bli någorlunda fullständig måste man ta hänsyn till dess olika skepnader i tid och rum. . . .

Den här boken är dels en skildring av kejsarna och de historiska händelserna, dels en beskrivning av den romerska maktens själva grund och av staden Roms betydelse. Vidare redogörs för invånarnas levnadsvillkor i provinserna och för de problem och faror som riket ställdes inför.
Läs mer...
» 340:-
Arabias betydelse för det romerska medelhavsväldet kan inte överskattas.  Denna ofta ogästvänliga region kontrollerar tillträdet till Medelhavet i hamnar som Gaza och Rhinocolura (al-Arish), såväl från det inre av halvön som från Aqabaviken.  ...   I denna bok presenterar G. W. Bowersock ett område och en tidsepok som föga uppmärksammats av den historiska forskningen.  ...

G. W. Bowersock är professor i Antikens historia vid Institute for Advanced Study, Princeton.

Läs mer...

En av flera fina recensioner: "Liksom allt [G W Bowersock] skriver präglas denna framställning av bottenlös lärdom och en stil som gör läsningen njutningsfylld.  När Alhambra nu ger ut "Det romerska Arabien", i en mönstergill översättning av Ulla Ericson och med många illustrationer, förtjänar förlaget alltså en varm eloge." Sture Linnér, SvD, 29 september 2009
 
Boken var oktober-titel 2009 i Alhambras bokklubb
 
» 180:-
Här presenteras för första gången på svenska i direkt översättning från arabiska en samling graffiti från slutet av 900-talet.  Främlingarnas bok består av 76 berättelser som var och en i anekdotisk form på prosa utgör en ramberättelse för en graffiti på poesi som någon främling skrivit ner på en pelare i en kyrka, på väggen i ett värdshus eller på något föremål som tillfälligt funnits till hands.

Läs mer...

 
Boken var september-titel 2009 i Alhambras bokklubb
 
» 140:-
Författaren, Pierre Grimal (1912-1996), var en av vår tids stora auktoriteter på grekisk och romersk historia, litteratur och kultur.  Han är författare till ett femtiotal verk i ämnet och har översatt många av klassikerna, Cicero, Seneca d.y., Tacitus, Plautus, m.fl. till franska.

"Tack vare myten har det heliga blivit mindre skräckinjagande; tack vare myten upphöjdes poesin till visdom."

Till den grekiska mytologin hör alla de sagor och legender som frodades i de grekiskspråkiga länderna mellan 800-talet f.Kr. och 300-talet e.Kr., då hedendomen led mot sitt slut.

Läs mer...

 
Boken var augusti-titel 2009 i Alhambras bokklubb
 
» 128:-
USA:s nuvarande militära upptrappning i Afghanistan sägs vara nödvändig för att gripa Usama bin Ladin.  I denna bok undersöker David Ray Griffin hypotesen, som framförts av en lång rad personer från förre CIA-agenten Robert Baer till Oliver North, att bin Ladin inte längre är i livet.  Om bin Ladin faktiskt dog 2001, hur och varför har dussintals "meddelanden från bin Ladin" dykt upp sedan dess?  Griffins noggranna analys leder till en enkel och angelägen slutsats: Om bin Ladin är död, bör USA sluta använda sina trupper och pengar på att föra krig för att få tag i honom.  Läs mer...
» 220:-
Den 11 september 2001 kl. 8.46 flög ett trafikplan in i World Trade Centers norra torn på Manhattan i New York. Kl. 9.03 flög ett annat plan in i det södra tornet. Kl. 9.38 kraschlandade ett tredje plan in i Pentagon i Washington. Kl. 10.03 — eller 10.06, skillnaden kan ha betydelse — störtade ett fjärde plan i Pennsylvania. Sammanlagt 2986 människor omkom. Ett datum, 11 september, hade blivit en historisk händelse, "9/11, nine eleven."

För att utreda händelserna tillsatte USA:s regering en kommission, National Commission on Terrorist Attacks upon the United States, "9/11 Commission". 11 septemberkommissionen, som innehöll representanter för både republikaner och demokrater, lämnade sin slutrapport i juli 2004.

Frågorna om vad som hände är många, liksom svaren. Historieskrivningen om 11 september innehåller många motsägande svar, där båda alternativen inte kan vara sanna. David Ray Griffin visar i denna bok att dessa motsägelser existerar. Han lägger inte fram någon konspirationsteori. Han uppmanar helt enkelt USA:s kongress och press att reda ut vad som är sanning.

"Motsägelser om 11 september är en intresseväckande bok, av allt att döma väl underbyggd, om rapportens inkonsekvenser och tillsynes besynnerliga sammanhang. Den ger inga svar, utan ställer bara frågor. Med omfångsrik notförteckning och index."
- Nils Ahnland, BTJ  

"...de misstankar det hela väcker gör att man ändå har svårt att lägga boken ifrån sig. Ett viktigt dokument om en av vår tids avgörande händelser är det därför Alhambra gett ut på svenska."
- Joakim Holm, Tidningen Kulturen Läs mer...

> 2001-09-11 -- 9/11 -- Dags för en NY OBEROENDE UNDERSÖKNING ! <

» 220:-
I denna samling artiklar, brev och korta essäer, skrivna mellan 1986 och 2007, berättar Alhambras förläggare Hesham Bahari, född i Libanon 1954, uppvuxen i Egypten och bosatt i Sverige sedan 1976, personliga minnen och reflekterar över den strandade dialogen mellan öst och väst. Boken spänner över ett brett spektrum, från förislamiska poeter genom historiens olika skikt fram till händelserna den 11 september och Libanonkriget 2006.
Läs mer...
» 180:-
"Förbanne mig jag någonsin vet mig ha läst något, som varit så fett på nya reelle rön som desse; den sjunkte neder i mig som Guds ord i en diekne."

Det är Linné som skriver så, och det han läst är Fredric Hasselquists manuskript till boken Iter Palæstinum eller Resa til Heliga Landet.

Hasselquist studerade medicin och botanik för Linné i Uppsala, när han plötsligt utsågs till att göra en resa till Mellersta Östern. Han blev en av Linnés lärjungar som – i likhet med Forsskål, Löfling, Kalm, Solander, Sparrman, Thunberg och många fler – sändes ut på expeditioner till främmande världsdelar för att samla bidrag till mästarens forskning och landets nytta.
Läs mer...
» 189:-
I början av första årtusendet före vår tideräkning utvecklade etruskerna den första högtstående civilisationen på italiska halvön, en civilisation som snabbt trängdes ut när romarriket expanderade. I dag känner vi den bara genom arkeologiska fynd i Toscana och dess omgivningar. Fynden vittnar om en fascinerande värld som ännu omgärdas av mystik...
Läs mer...
» 170:-
För en invånare i Romarriket var en barbar en människa som talade ett obegripligt språk och tillhörde ett fortfarande primitivt folkslag. Så t.ex. bergsbor och nomader i Nordafrika, alanerna vid Svarta havet och kelterna i Britannien förblev "barbarfolk" för romarna, som uppfattade dem som hot mot den civiliserade världen.
Läs mer...
» 220:-
Samuel Shimons berättelse är en rapsodi av händelser och intermezzon som avslutas med en tillbakablick på hans barndom.
"En irakier i Paris är den arabiska motsvarigheten till Henry Millers I kräftans vändkrets. Författaren är både skicklig och mänsklig." Boyd Tonkin, The Independent
Läs mer...
………………………………

Nyhetsbrev

För att få Alhambras nyhetsbrev mejlar du till alhambra@alhambra.se.
Nyhetsbreven är gratis och du kan på samma sätt närsomhelst avanmäla dig.

………………………………
» 240:-
Pierre Teilhard de Chardin, jesuitpater och paleontolog, bjuder oss med på en fascinerande resa genom vår planets utvecklingshistoria.
Läs mer...
» 220:-
En ocensurerad "årsberättelse" av en man som aldrig förnekat sin styrka eller sina svagheter.

Överraskande naket skriver han, överraskande hårdfört och ömsint om vartannat.

En knuten näve och en öppen hand till glädje för djärva och älskande läsare.

Machado De Assis
Machado De Assis (1839-1908) räknas som den brasilianska litteraturens fader, vald på livstid till förste ordförande i den nybildade Brasilianska Litteraturakademien.   Läs mer....
av Tsai Chih Chung


 
 
Evenemang och annan information
 

Kontakta mer än gärna webbredaktionen för kommentarer och meddela oss om ev. svårigheter att läsa eller navigera bland sidorna. Webbutveckling av www.100w.se