Exempel på nyhetsbrev från Alhambra. Femte brevet 2006

 

Alhambras nyhetsbrev skickas enbart till dem som hört av sig till Alhambra. Har Du av misstag fått detta brev eller inte vill ha några utskick längre, skicka e-post till  och skriv "Avbeställning av nyhetsbrev". Tack
Ändra (at) till ett @ Vi gör så för att undvika bli översvämmade av spam-mail


Alhambras brev startades januari 2003 och Femte brevet 2006 skickas till ca 900 brevmottagare. I genomsnitt skickar Alhambra ett tjugotal brev per år. Breven skickas enbart till dem som hört av sig till Alhambra. Har Du av misstag fått detta brev eller inte vill ha några utskick längre, skicka e-post till alhambra(at)alhambra.se och skriv "Avbeställning av nyhetsbrev". Tack!
I detta brev
 
* Argument för ett riksrättsåtal av Lewis H Lapham
* Era svar på fjärde brevet
* Yttrandefrihet eller sålda mjölkprodukter?! av Hesham Bahari
* Era svar på andra brevet
* Manifest för projektet al-Andalus av José Luis Ramirez
 

ARGUMENT FÖR ETT RIKSRÄTTSÅTAL:
Varför vi inte längre kan låta George W. Bush sitta kvar.
 
Ett utdrag ur en essä av Lewis H. Lapham i marsnumret av Harper's Magazine.
Övers. av Ingvar Rydberg
 
"Ett land är inte bara vad det gör -
det är också vad det finner sig i, vad det tolererar." Kurt Tucholsky
 
Den 18 december framlade kongressledamoten John Conyers (demokrat från Michigan) ett förslag för representanthuset om att utse "ett särskilt utskott med uppgift att undersöka administrationens avsikt att gå i krig innan den fått kongressens godkännande, dess manipulering av underättelser inför kriget, dess godkännande och uppmuntran av tortyr och dess repressalier mot kritiker; utskottet skulle rekommendera grunder som kan föreligga för ett möjligt riksrättsåtal." Trots att begäran fått stöd två dagar dessförinnan av nyhetsuppgifter om National Security Agencys olagliga övervakning av USA:s medborgare, väckte den föga eller ingen uppmärksamhet i pressen - inget i TV eller de stora tidningarna, några spridda applåder i bloggar på vänsterkanten, massiv sarkasm på nätsidor som för den militanta högerns talan. Den nästan totala tystnaden kom en del att undra över kongresledamotens avsikt, vem han trodde han talade till. I krigstid torde få förslag vara så utsiktslösa som försök att åtala en president, vars parti kontrollerar kongressen. Som framträdande medlem i representanthusets juridiska utskott i fyrtio år måste Conyers ha vetat att utsikterna att få den republikanska majoriteten att ta notis om hans maning, för att inte tala om att ge representanthuset fullmakt att åtala, vore ett mirakel av demokratisk pånyttfödelse, inte olikt den som president Bush sökte efter under bönemattorna i Bagdad. Föurtsatt att det inte bara var en harmlös symbolisk gest i eget intresse, vad hoppades han bevisa eller vinna? Den frågan besvarade han per telefon från Detroit under kongressens vinteruppehåll i början av januari:
 
"För att punktera ursäkten att vi inte visste, så att ingen om två, fyra eller tio år om han får frågan 'Var var du, Conyers, och var var USA:s kongress, när Bushadministrationen förklarade författningen funktionsoduglig och upphävde vårt styrelseskicks regler?' kan skylla på okunnighet eller tillfällig sinnesförvirring och hävda att 'vi på något vis inte lade märke till det', när presidenten trädde fram som en ledare ställd över lagen."
 
Det var ett skäl som var svårt att invända mot, men det förklarade inte Conyers otålighet. Varför inte vänta på stöd av allmänna opinionen och skjuta upp motionen till efter kongressvalen i november? Om en undersökning av presidentens spionerande på sina landsmän finner att han kränkt deras rättigheter enligt det fjärde författningstillägget, kunde demokraterna möjligen få ihop nog med röster, sina egna och tillräckligt många besvikna republikaner, för att skicka karlen tillbaka till Texas.
 
"Jag tror inte särskilt många vet hur mycket skada denna administration kan åsamka de medborgerliga friheterna på mycket kort tid, svarade Conyers. Vad vill ni att jag skall göra? Klaga och kverulera? Komma med cyniska skämt? Uppgivet sträcka upp händerna och säga att det är absolut omöjligt? Jag kan väl åtminstone presentera föreliggande fakta, få nedtecknat vad jag sagt och berätta om vad som borde vara en förstasidesnyhet."
 
Det visade sig också vara syftet med hans resolution 635 - inte ett ädelsinnat anlopp mot väderkvarnar utan en rapport på 182 sidor och 1.022 fotnoter, sammanställd av hans stab under de närmast
föregående sex månaderna. Den betraktar Bushadministrationens invasion av Irak som ett brott mot det amerikanska folket, vilket är en riktig beskrivning. Efter att ha samlat ett bevismaterial som under fyra år presterats av en avsevärd samling trovärdiga vittnen - aktiva och f d regeringstjänstemän, journalister, officerare, politiker, amerikanska och utländska diplomater - finner rapportens författare att administrationen konspirerat för att begå uppsåtligt bedrägeri, att den ljugit så att det visslar om det, att den i hemlighet planerat ett lättsinnigt och onödigt krig, samtidigt som den i sina offentliga uttalanden påstått att inget kunde vara mer osant.(1) Resultatet har blivit en tragedi. Men när jag läste rapportens uppbåd av fakta, fastnade jag inte i ett stumt raseri utan tänkte att om dessa herrar inte var ute efter att döda folk, skulle de kunna tas för en grupp tredje klassens skådespelare som framför en absurdistisk pjäs på en Off-Broadway-teater. Rapporten, som har titeln "Författning i kris - Downing Street-protokollet - Bedrägerier, manipulering, tortyr, vedergällning och mörkläggning i Irakkriget", granskade administrationens kroniska maktmissbruk från åtskilliga utgångspunkter, fler än som kan återges i denna begränsade essä. Det behövs dock inte för att tillräckligt belysa samma förvaltnings kriminella ohederlighet och arbetsmetoder.
 
Att president George W. Bush kom till makten fast besluten att invadera Irak är ett numera obestridligt faktum. Förtjust inför utsikten att få uppträda som en militär hjälte och efter att flera gånger ha talat om hämnd på Saddam Hussein för dennes påstådda försök att döda hans far, upptog han i sin administration en samling krigiska intellektuella, främst av dem försvarsminister Donald Rumsfeld, kända för sin iver att vinna ära som stora erövrare.(2) Vid det första mötet med nationella säkerhetsrådet den 30 januari 2001 diskuterade de flesta närvarande möjligheten av ett föregripande blixtkrig mot Bagdad.(3) I mars skickade Pentagon ut ett dokument med titeln "Utländska spekulanter på irakiska oljefältskontrakt". De bifogade kartorna visade de fält som olika europeiska regeringar och amerikanska bolag var intresserade av. Sex månader senare, på eftermiddagen den 11 september, medan röken ännu steg upp från Pentagons västra fasad, uppmanade Rumsfeld sina medarbetare att hämta underrättelseunderlag ("den bästa infon snabbt... gå fram i massiv skala, ta med allt, sånt som har ett samband och sånt som inte har det") som kunde rättfärdiga en attack på Irak. Dagen därpå stötte den nationelle samordnaren för säkerhet och terrorismbekämpning Richard Clarke på president Bush i Vita husets källare. Denna sade till honom: "Se efter om Saddam ligger bakom det här!" Vid en privat middag nio dagar senare uppe i huset meddelade presidenten sin gäst, den brittiske premiärministern Tony Blair, att "när vi är klara med Afghanistan, måste vi ta itu med Irak".
 
Den 13 november 2001, när talibanerna drevs ut ur Kabul, hade underrättelseorganen ännu inte funnit några bevis på Saddam Husseins samröre med al-Qa'ida.(4) Bush var inte övertygad. I slutet av ett möte med nationella säkerhetsrådet den 21 november sade han till Rumsfeld: "Vad har du fått ihop om Irak?... Jag vill att du följer upp saken - och att du håller den hemlig."
 
Rapportens nästa omnämnande av Bushs intresse för Irak gäller mars 2002. Då tittade han in hos säkerhetsrådgivaren Condoleezza Rice och sade "Jävla Saddam! Vi ska få bort honom." Vid en lunch för senatens republikaner samma månad på Capitol Hill avslöjade vicepresident Dick Cheney för de församlade att det inte längre gällde om USA skulle attackera Irak. Det var en fråga om när. Han nämnde inte varför, eftersom han ännu inte hade något svar att ge. Administrationen visste eller hade åtminstone vid det laget skäl att tro att Saddam Hussein inte hade något med 11 september-dåden mot New York och Washington att göra, att Irak inte hade tillräckligt olycksbådande massförstörelsevapen för att väcka oro, att dess märkta regim inte utgjorde något omedelbart hot, i varje fall inte mot USA, och antagligen inte mot något land heller som förfogade över mer än fyra batterier lätt artilleri. Just det var slutsatsen den brittiska underrättelsetjänsten kommit fram till. Den kunde inte finna säkra bevis för Saddams förbindelser med al-Qa'ida eller internationell terrorism. "Inte ens den mest detaljerade granskning av rustningsprogrammen har kunnat upptäcka nämnvärda framsteg på senare tid med avseende på kärn-, raket- eller biologiska och kemiska vapen." En rad noter och memoranda, som gick i skytteltrafik mellan det brittiska kabinettet i London och kollegerna i Washington under våren och sommaren 2002, behandlade problemet att hitta på en förevändning för ett krig som så omhuldades av Bushadministrationen. Chefen för brittiska MI6 Sir Richard Dearlove fann de inblandade i Washington snickra ihop "underrättelser och fakta... som stöd för den politiken." Den amerikanska entusiasmen för ett regimbyte, "ofördunklad" hos Condoleezza Rice, rymde dock komplikationer. 
 
Även om Blair, troligen på hösten 2001, sagt till Bush att Storbritannien ville medverka i en militär aktion mot Irak, behövde han ett "rättsligt hållbart rättfärdigande" av manövern - något ädelt och inspirerande att säga till parlamentet och den brittiska allmänheten. Men något sådant stod ingenstans att få. Varken Storbritannien eller USA angreps av Irak, vilket uteslöt ursäkten med självförsvar. Inte heller sponsrade Irak då något program för folkmord. Det kvarlämnade som enda möjlighet en "bortfintning" av Saddam. Om FN kunde ge honom ett ultimatum med krav på bevis att Irak hade de vapen som inte fanns, kunde hans vägran att lyda tas som ett bevis på att Irak i själva verket hade sådana vapen.(5)
 
Medan britterna de följande månaderna sökte efter sätt att "trixa bort" Saddam och få med FN, ägnade sig olika element lojala mot Cheney och Rumsfeld åt att fixa fram fakta, dela ut pengar till tvivelaktiga irakiska informatörer i utbyte mot kartangivelser över Saddams skräckvapen, giftlager, mobila kemiska laboratorier och obemannade fordon kapabla att skjuta iväg raketer mot Jerusalem.(6)
 
I början av augusti hade Bushadministrationen fått ihop en domedagshistoria att sälja till den amerikanska allmänheten. Vita husets irakgrupp, som beordrats ta fram tillräckligt skräckinjagande texter och bilder, kom upp med uttryck som "svampmoln" och utarbetade en vitbok som beskrev "den allvarliga och växande fara" som Iraks kärnvapenarsenal utgjorde.(7) Målet var trefaldigt - att blåsa upp fruktan för Saddam, framställa president Bush som det amerikanska folkets kristne räddare i nöden, en samvetsöm person som aldrig kunde dra in landet i ett orättfärdigt krig samt erbjuda en plattform av stjärnspacklad patriotism för de republikanska kandidaterna i kongressvalen i november.(8)
 
Conyers rapport har gott om andra exempel på adminstrationens misskötsel, som alla stått att finna i pressen de senaste tre åren - förskingring av anslag, kränkning av Genèvekonventionerna och fängsling och tortyr av godtyckligt utpekade "fiendesoldater". Men de systematiska bedrägerierna tycks vara skäl nog för att motivera ett riksrättsåtal mot presidenten. Innan jag läste rapporten, hade jag inte väntat att bli övertygad om att en sådan åtgärd var såväl trolig som möjlig. Men efter att ha läst den vet jag inte varför vi skulle löpa risken att inte åtala honom. Vi har inför oss i Vita huset en tjuv som stjäl landets goda namn och rykte för sina privata intressen och personliga bruk, en lögnare som försöker sätta skräck i det amerikanska folket, en TV-evangelist som drar in USA i oändliga korståg mot all världens ondska, en slösare som gör av med nationens tillgångar på vad som visar sig vara en kampanj för att öka antalet fiender till oss. Kort sagt en förbrytare, om vilken det är känt att han är beväpnad och visat sig vara livsfarlig. Under regler som f n gäller för Kaliforniens domstolar dömer domare folk till livstids fängelse, om de stjäl en uppsättning golfklubbor eller en trehjuling för barn på Wal-Marts varuhus. Hur länge skall president Bush tillåtas få hålla på, innan han skickas ned till något fängelse i Texas?
 
NOTER
 
1. Rapporten citerar hundratals öppna källor - tidningsrapporter, TV-sändningar (Frontline, Meet the Press, Larry King Live, 60 Minutes etc.), tidskriftsartiklar (i The New Yorker, Vanity Fair, The New York Review of Books); edsvurna vittnesmål i senaten och representanthuset, böcker av bl a Bob Woodward, George Packer, Richard Clarke, James Mann, Mark Danner, Seymour Hersh, David Corn, James Bamford, Hans Blix, James Risen, Ron Suskind, Joseph Wilson. Som en kongressman sagt: "Allt är hur klart som helst. Det är absolut inte så att vi inte vet."
 
2. I januari 1998 skickade den nykonservativa tankesmedjan The Project for the New American Century (som räknar Dick Cheney som medlem och en av sina grundare) ett brev till Bill Clinton som krävde ett "avlägsnande av Saddam Husseins regim från makten" med en kraftigt markerad "vilja att skrida till militär aktion". Tillsammans med Rumsfeld blev sex av de sjutton undertecknarna medlemmar av Bushs första administration - Elliott Abrams (nu George W. Bushs biträdande nationella säkerhetsrådgivare), Richard Armitage (vice utrikesminister 2001-05), John Bolton (nu USA:s FN-ambassadör), Richard Perle (ordförande i Defense Policy Board 2001-3), Paul Wolfowitz (vice försvarsminister 2001-05), Robert Zoellick (nu vice utrikesminister). Clinton svarade på kravet med att underteckna Iraq Liberation Act, för vilken kongressen anslog $97 för olika hemliga operationer på Iraks territorium. Två år senare, i september 2000, publicerade The Project for the New American Century ett dokument som noterade att den "olösta konflikten med Irak ger ett klart motiv" för att bibehålla betydande amerikanska styrkor i Persiska viken. 
 
3. I en senare intervju i 60 Minutes mindes Paul O'Neill, som var närvarande vid mötet som nyutnämnd finansminister, att han överraskades av graden av visshet: "Ända från början var man övertygad om att Saddam Hussein var en dålig människa och att han måste avgå... Det gällde bara att hitta en väg att åstadkomma det på.
 
4. Så tidigt som den 20 september skrev försvarsplaneraren Douglas Feith ett memorandum som föreslog att USA som vedergällning för 11 september-attackerna skulle slå till mot terrorister utanför Mellanöstern i en första offensiv eller kanske avsiktligt välja ut ett icke-Qa'ida mål som Irak.
 
5. En sammanfattning av noterna och memoranda, kända som Downing Street-protokollet, publicerades av The Sunday Times i maj 2005. Deras äkthet har inte bestritts av den brittiska regeringen.
 
6. Jobbet gick inte oförmärkt förbi folk i CIA; Pentagon och utrikesdepartmentet, som är vana vid att skilja på ett välformulerat rykte och en solklar lögn. Våren 2004 sade Greg Thielmann, UD-ansvarig för bedömning av hot om kärnvapenspridning, i ett samtal med en reporter från Vanity Fair: "Den amerikanska allmänheten blev allvarligt vilseledd. Adminstrationen vred, vrängde och förenklade underrättelserna på ett sätt som kom amerikanerna att allvarligt missförstå det irakiska hotets natur. Jag tror inte jag kan komma på någon värre handling mot folket i en demokrati än en president som förvränger viktig hemligstämplad information."
 
7. Bland sina textförfattare räknade gruppen den politiska strategen Karl Rove, Vita husets stabschef Andrew Card, säkerhetsrådgivare Condoleezza Rice och Dick Cheneys stabschef Lewis "Scooter" Libby.
 
8. Card sade senare till The New York Times att "av marknadsföringsskäl... lanserar man inte nya produkter i augusti."


 
Nedan kan ni läsa några reflektioner från Alhambras brevvänner kring det fjärde och andra brevet 2006. Och så passar vi på att tacka alla som köpt böcker under rean (som varar t.o.m. 15 mars, maila gärna vidare realistan till vänner och bekanta! Den skickas igen i ett separat mail.)
Vi lyssnar och deltar. Varsågoda!                                  

 
Hej Alhambra
 
Tryckfrihet har vi, men snart vågar väl ingen använda den, så lätt som man tycks kunna röra upp folks känslor i denna globaliserade värld. Kanske är vi på väg mot ett nytt slags censur – självcensuren. Det
verkliga hotet mot yttrandefriheten kommer emellertid inte från dem som upprörs av vad man trycker och tycker, utan från dem som är totalt likgiltiga inför det man publicerar. I Teherans bokhandlarfönster
hänger affischer av Nietzsche och man skyltar med persiska översättningar av Freud och Wittgenstein; på flygplatserna i det mullastyrda landet säljs böcker om Aristoteles och Reza Shah. På Kastrup i pressfrihetens förlovade Danmark säljer man Stephen King, i Lunds universitetsbokhandlare skyltar man med Dan Brown. Det får en nästan att börja undra om vi inte lika gärna borde återgå till som det var före 1848 i Europa; vad spelar censur för roll, när folk ändå inte är seriöst intresserade av tanke- och idéutbyten? – Alhambra skall ha all heder för de böcker de skänkt svenska språket, allt från Ibn Khaldun till Fernand Braudel.
 
Hälsningar / Olof Heilo
 

 
Hej Hesham
 
Bra rutet! Nu beställer jag följande....
och önskar dej det obehagligt goda och det livgivande goda, i salig blandning. Kontrasterna för livsupplevelse. / Per Ragnar
 

 
Bäste Hesham
 
Jo, de är inte dåliga. De har stora resurser, personella och ekonomiska. Jag skickade Ditt brev till Broderskaps redaktör. Två i Broderskapsrörelsen har särskilt råkat ut för något liknande - professor Bergman (nu död) och docent Sigbert Axelsson, båda verksamma vid teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Och många andra. Om det inte har någon annan effekt så tystar det berättigad kritik. Det hjälper inte att ha judiska vänner, inhämta uppgifter från judiska fredsorganisationer eller liknande. De betecknas som förrädare.
 
Annelie Enochson, riksdagskvinna för kd, och vice ordförande för KDU har riktat kritik mot Diakonia för deras resor till Palestina - indoktrineringsresor! Man får inte tala om vad man sett och hört.
 
Men är det hela sanningen? Kan det vara förtalet som stänger dörrar? Det är ju märkligt - vi diskuterar islam, araber, konflikten i MÖ och avbildningarna i Danmark så det står härliga till. Det borde ju finnas ett stort allmänintresse för arabisk litteratur.
 
Mvh / Evert Svensson
-----------------------------------------------
Ja, denne timide och blyge man, Hesham, har ibland sagt och förmedlat åsikter (oresonlig israelkritik) "man" ska undvika om man vill vara mainstream. Alhambra är ett spännande förlag. På en engelskspråkig marknad skulle Alhambra blivit ett stort förlag. Jag har försökt få en intervju men misslyckats få kontakt de gånger jag ringt förlaget. En del av hans utgivning är toppkvalitet, t ex Adonis-böckerna. Svenska språket är nog för marginellt för en så speciell kvalitetsutgivning.
 
Bruno Sollerman
-----------------------------------------
Hej Bruno
 
Det är sant det du säger men jag älskar det svenska språket just därför att det är ett litet marginellt språk. Och visst borde det finnas ett stort allmänintresse för arabisk litteratur som Evert säger men sanningen är för skrämmande att yppa. Ibland känns det som om vi kom alldeles för sent till Sverige (och inte för tidigt som vissa hävdar). Hade vi funnits här på femtio- och sextio-talen så hade vi nog fått bättre respons. Igen måste jag betona att det hela handlar om globala företeelser. Uppluckringen av kulturlivet i Sverige är bara en återspegling av en annan global uppluckring, politiskt och moraliskt och medialt. Sverige är ingalunda ett undantag. Det är ett land med enorma (med)mänskliga resurser som fråntagits initiativet, en liten spegelbild av planeten. / Hesham
 

 
Hej Hesham Bahari!
 
Jag läste ditt förra brev också och utan att vara så insatt i det du bemöter hade jag några invändningar av den ton som du använder för att försvara Alhambra ställning, allt naturligtvis i mening. Det förra brevet var i mitt tycke alldeles för snarstucken för att möta en tänkt motståndare för att det ska framstå riktigt kraftfullt (och helst så sakligt och elegant som möjligt). Jag iddes inte då skriva något om det och har inte brevet kvar heller för att titta på det igen. Men här skulle jag vilja påpeka att det är till din nackdel i brevet att använda understrykningen "..Däremot anser vi att Israel måste be om ursäkt....". Hela stycket är ganska aggressivt hållen just i detta sammanhang. Mitt möjliga förslag: "Däremot har vi inte stuckit under stol med att vi inte tror att någon fred i Mellanöster är möjlig innan Israel ...."  För inte kan väl Alhamra kräva staten Israel något?  - samtidigt som språkbruket är lugnt kan ni ju själva var och än tycka och känna vad ni gör utan att förlora något i sak. "Idiotförklarats av regeringen" osar lite snarstuckenhet och självgodhet, hör absolut inte hemma i sakdebatt eller i värdigt försvar. Likaså osar det självförhävdelse (spela martyr) att ni inte klarat av "att ljuga".
Hoppas du tar det här sakligt för jag står ju på samma sida med dig och vill att Alhambra ska existera och har alltid varit tacksam för att ni funnits och ännu finns till. Självklart tycker jag illa om förtal som
Alhamra har utsatts för (har dock inte följt dessa hetskampanjer). Jag är bara rädd att sådana här subjektiva och känslomässiga åthävor inte gör gott för sakinnehållet.

Allt gott med vänliga hälsningar
Tarja Salmi-Jacobson

"Blott ett hjärta kan tala till hjärtat." Av sufipoeten Atár 1200-talet.
-----------------------------------------------------------------
Hej Tarja!

Tack för ditt brev och dina goda råd. Jag skriver faktiskt ur ett trängt hörn och försöker hela tiden hålla mig till sakfrågan. Jag vet att i det långa loppet har vi knappast någon chans att finnas kvar på en sådan marknad, särskilt när folk inte förstår hur viktigt det är att ställa upp genom att köpa våra böcker. Det jag försöker säga det är att inte låta sig kuvas och manipuleras av marknadskrafterna utan försöka  återfinna sin mänsklighet. Det är min cri de coeur i dessa odiplomatiska tider vi lever i! Visst låter jag hjärtat tala men jag tänker först. Den balans jag åstadkommer mellan mina känslor och mitt förnuft är det ni får i breven. Ledsen om det tolkas som snarstuckenhet eller självgodhet från min sida. Jag är bara en "utlänning" som lärt sig svenska på gamla dar och gör så gott jag kan. Men jag är mycket tacksam för alla råd jag får.

En varm hälsning från
Hesham
--------------------------------------------------------
Hej Hesham! 
 
Det är nog inte "bara" som du är utan tvärtom så mycket mer och bra och kraftfull skribent dessutom. Nog står du högt över medelsvensken språkliga uttrycksförmåga och språkbruk, men det är väl inte hela du och din förmåga och "göra så gott man kan" som du är. Även bra texter kan bli bättre på flera nivåer. (Umberto Eco skrev att han skriver om varje sida 10 gånger innan han lämnar den ifrån sig.)  Tänk vilken rikedom du besitter som har tillgång till flera kulturer, kan flera språk, förstår det icke-verbala språket och fina nyanser i ditt eget hemland, förstår ditt folks känslor (och säkert fler folks) och kan kommunicera på flera plan även i Sverige, kan ställa frågor som öppnar ögonen för svenskar och kan främmandegöra svenskars språk som för dem är en självklarhet som man inte funderar så mycket
över. Och nu står under eldskott för värden du ska försvara - du är faktiskt "mycket"!

Du berör intressanta saker mellan förnuft och känsla - har vi kommit längre än Platon i dom eviga frågorna?

Varm hälsning och allt gott, Tarja

 
 
Hej i Alhambra!
Jag har vidarebefordrat senaste brevet till skrivarvänner i  "Arbetarskrivare" med följande "följesedel"!

Hej!
Jag kan inte låta bli att vidarebefordra brevet från bokförläggaren  Hesham Bahari. Hans förlag "Alhambra" har under årens lopp varit en retande vagel under  det kulturpolitiska etablissemangets blundande ögonlock. Trots ihärdiga förtalskampanjer och illvilliga uttalanden, har han  lyckats överleva inne i stormens öga, men nu verkar han vara beredd på  att slänga in handduken! Det skulle verkligen vara tråkigt om vi förlorade den fria ordens  färgsprakande dans under de öppna torgenas fria himmel!
Tycker raul
---------------------------------------------------
Tack Raul! Jag lovar att aldrig, så länge jag lever, slänga in handduken. Jag fortsätter ändå med mitt arbete, med eller utan Alhambra.

En varm Salam från Hesham

Hej
Jag är mycket glad för Alhambra och har massor av era böcker härhemma. Är särskilt glad för översättningarna av Ahdaf Soueifs båda böcker som jag köpte genast.  Ni behövs verkligen!

Jag hoppas att ni kan fortsätta ert fina förlag.

Vänliga hälsningar

Ami Skånberg, autodidakt på bitar av Egypten och Japan - dans, kultur, historia
 
Ami, dancer, choreographer, mother and film-maker
----------------------
Hej Ami
 
Jag såg bilder en gång på en av dina dansföreställningar på en husbåt på Nilen, om jag minns rätt. Det såg mycket spännande ut. Tack för att du uppskattar Soueifs romaner. För de som inte känner till henne kan jag berätta att Ahdaf Soueif är en kvinnlig författare från Egypten som skriver på engelska, som nominerats till Bookerpriset i London 1999 och vars tegelstensromaner "Kärlekens väv" (500 sid, övers. Astrid Ericson Bahari) och "I solens öga" (800 sid, övers. Tora Palm) vi översatte och publicerade på svenska på rekord tid trots de stora finansiella riskerna det innebar. Många av de som upptäckt Soueif och älskat henne för hennes ärlighet och stora romankonst har återkommit med beställningar: Böcker att ge bort till en vän man tycker om, helt enkelt! / Hesham

 
God förmiddag
Jag fick i dag ditt brev från en bekant. I ditt brev får jag en känsla av att det är ett offer som skriver. Det känns inte riktigt bra.
 
En mening uppskattar jag: "Mina judiska vänner är legio, alltsedan barndomen, i en tid då judar, kristna och muslimer var stolta över att kalla sig egyptier, libaneser, iraker och marockaner." I Dala-Demokraten 9 februari (sid 8) står: "I Dalarna finns ungefär 2000 muslimer. En del troende, andra inte." Att kalla sig muslim måste väl betyda att man tror på Islam? En person som flyttat till Sverige från ett annat land och blivit svensk medborgare skall väl kallas svensk och inte flykting eller invandrare.  Invandringen upphörde ju innanför gränsen till Sverige. Ditt förlag kan jag ha sett på Bokmässan i Göteborg, men jag är inte säker. För att få kännedom om din utgivning beställer jag följande...
 
Soliga hälsningar
John Algot
-----------------------------------------------
Hej John
 
Tack för ditt brev och för din beställning. Offerproblematiken som förmedlades av mitt brev handlar inte om mig personligen, utan om det s k fria västerlandet som sjunker allt djupare ner i barbari utan att märka det. Det är den industrialiserade, teknikbesatta, pragmatiskt lagda och "realistiska" människan som är offer i detta sammanhang och inte det lilla förlaget Alhambra. Och förmodligen kommer denna produkt av miljoner års utveckling att dra med sig en stor del av mänskligheten i fördärvet innan någon hinner reagera. Men det finns ett bot till detta monster som vi har skapat. Det kallas självkännedom och leder till Kärlek, världsalltets Omega som når oss då och då genom olika förmedlare av det okända, det vi vandrar ifrån och till. Dessa "invandringar" och "utvandringar" är de enda som är intressanta ur min synvinkel. Däremellan tvingas vi bli konsumenter, soldater som förbjuds ifrågasätta överheten, hjärntvättade bildskådare osv... Hur ofta känner man sig inte som en sådan!
 
Varm hälsning från Skåne och Alhambra
Hesham
 
PS. Jag är född kristen (icke-praktiserande katolik) men jag intresserar mig för allt som har att göra med människans andliga sökande och bejakar de universella dragen i alla budskap inklusive det islamiska. Alhambras intresse för islam har alltså inget att göra med min religiösa tillhörighet. DS
 

Jag vägrar vara enögd

Just som jag tänkte skriva något med denna rubrik kom Sigrid Kahles recension av Edward Saids postumt utgivna essäer i SvD 23/2 2006. Hon påtalar Saids "dubbelseende". Det är många som skulle behöva ta lärdom av den Said som utan ge avkall på palestiniernas krav kunde samverka med judar väl medveten om att motstånd mot etnisk rensning är enda vägen till fred och fortsatt existens. Vi tvingas inse sanningen i nobelpristagaren Linus Paulings ord: "Det 21:a århundradet blir fredligt eller inte alls". Utan Alhambra skulle Ordfronts utgivning sväva i vakuum. Inte förrän 15 år efter att Orientalism kom ut (1978) var det för vänstervindar trendkänsliga Ordfront (1993) moget att satsa på Said.

Orsaken till att jag själv aldrig kan ta parti för den ena eller den andra sidan i Mellanösternkonflikten är dels att min far hade "egyptiska" kusiner, dels att jag delade barnkammare med en judisk pojke som hade räddats från Wien undan Förintelsen. Han bodde hos min farmor tills han blev adopterad av en svensk familj. Det var i Skåne. Se filmen Den bästa av mödrar. Den handlar om alla förflyttade barn. Vi som var barn under andra världskriget växte upp med krigets barn, sedan diktaturernas flyktingar, sedan blev vi lärare etc. etc. för nästa generation. Själv blev jag evakuerad från Göteborg till farmor i Skåne. Ingen visste att vi skulle klara oss undan att bli utbombade förrän freden var ett faktum april 1945. Vi stod aldrig vid sidan av. Män blev mobiliserade, drog ut i "beredskapen", min pappa också. Jag har berättat om Herbert Edel (sic!) "fünf Jahre alt aus Wien" i en bok jag gav ut för sparpengarna till en jorden- runt- resa jag tappade lusten för. Förlaget heter Bembo och boken Ny syn på Ellen Key: 32 texter av 23 författare. Som barn hörde jag mycket talas om min farmors syster Helfrid som bodde i Kairo gift med "den syriske läkaren" Wadie baz Haddad. Bröllopsbilden återges i boken, den kom att hamna hos mig.

På Bokmässan i Göteborg 2003 köpte jag Saids självbiografi Utan hemvist. Började läsa i väntan på båt till goda vänners ö. Läste och läste och hade så när missat även sista båten. Orsak: Said skriver om paret Haddad och min fars kusiner, deras tre söner. Min erfarenhet av Ordfronts Magasin gör att jag inte bryr mig om att skicka någon text dit för att korrigera Saids fördomsfulla bild av "moster Helfrid". Både hon och min farmor växte upp i en miljö som kom att fostra demokratiska socialister: prästgårdar och herrgårdar. Ellen Key hör till den senare sorten. Prästgårds- och herrgårdssocialister var själsfränder. Att de som har växt upp privilegierade på ena eller andra sättet (fattig men i ett land utan krig, rik i ett fattigt folk) sätter in sina krafter för att stöda de sämre lottade har varit ett historiskt faktum. Nu verkar det som om golfintresset och aktiespanandet uppslukar alla reservkrafter.

Från mitt tvåboksförlag Bembo Bok, ej fler efter chockmötet med branschens villkor, kan alla som läser detta beställa Ny syn på Ellen Key för 80 kr på plusgiro 61 94 42-7. Av priset är 30 kr porto. I länder som har en kulturpolitik värd namnet t.ex. USA kan man skicka böcker för en spottstyver. Här hjälper Posten AB till att slå ut små kvalitetsförlag typ Alhambra genom att ge mängdrabatt åt nätbokhandlare som skickar ut vad som helst för 19 kr eller gratis i reatider.

Medan världen väntar sig att Adonis ska få Nobelpriset och hans översättare och utgivare Hesham Bahari en välförtjänt belöning av Svenska Akademien så förtvinar tydligen Alhambra förlag. Själv har jag köpt alla böcker jag kan tänka mig bl.a. för nästan ingenting på Bokmässan. Vi dubbelseende måste hålla ihop. Dementera förtal! Köp böcker! Fridshälsning Siv Hackzell, Nacka. Skrivet 2006-02-27 kl. 14:52. 
FÖRTALAD KULTURGÄRNING
Det är inte lätt att driva ett litet förlag med kvalitetsutgivning. Blir
man sedan utsatt för förtal blir situationen ännu svårare. Läs här nedan
vad förläggaren Hesham Bahari skriver om förlaget Alhambras svåra situation.
Vill du köpa böcker från Alhambra kan du göra det till reapris fram till
den 15 mars. Skicka ett mejl till alhambra@alhambra.se och be att få
reaprislistan. Alla förlagets böcker finns dessutom presenterade på
hemsidan www.alhambra.se.
Skulle jag vara tvungen att bara välja en enda bok ur Alhambras stora
utgivning skulle det bli "Kärlekens väv" av Ahdaf Soueif.

Hälsningar
Henrik Linde
Folket i Bild
www.fib.se
 

 
 
Förra artikeln av HB som medföljde i andra brevet: "Varje människa som helas är en Muhammed" publicerades i DN den sjunde februari. Följande artikel refuserades artigt av samma tidning. Hur som helst här kommer några frågor som jag hoppas någon vill hjälpa mig besvara.

 

Yttrandefrihet eller sålda mjölkprodukter?

av Hesham Bahari

 

 

Vilken roll spelar yttrandefriheten i samhällen som inte förmår bejaka den mångfald de erbjuds i globaliseringens tidevarv? Vad betyder yttrandefrihet när förenklingar ersätter intellektuell nyfikenhet, eller när historisk medvetenhet får ge plats för masshypnos och fördummande underhållning? Sådant är läget i arabvärlden och på många håll i den muslimska världen, men sådant är läget även i väst. Regressionen syns tydligt i bokbranschen. I den muslimska världen produceras en bråkdel av de böcker som produceras i väst, och 90 procent av dessa böcker handlar om religiösa frågor. Så var det inte för bara trettio år sedan i arabvärlden. I väst däremot råder en överhettning. Där lyckas en handfull författare sälja 90 procent av alla böcker och resterande 10 procent ska delas mellan de tusentals författare som inte lyckas nå en stor publik längre. Så var det inte heller i väst för bara trettio år sedan. Då kunde en "svår" författare sälja i tiotusentals exemplar.

 

Likriktningen i kulturlivet är bara en avspegling av en annan pågående likriktning i det politiska livet. Nuförtiden blir man t.ex. utskrattad när man yttrar sig fritt mot storkapitalet. För alla vet ju att det bara handlar om pengar och marknader och andelar och inte om värden, medmänsklighet eller moral. Det är bara storkapitalet som kan få pengarna att föröka sig och marknaderna att öppna sig för våra varor. Småfolket gör sig inga besvär. De ska hålla tyst och konsumera och vara glada att de får göra det. Yttrandefrihet liknar alltmer en chimär, både i väst och i öst. Den enda frihet som vi känner till idag verkar vara den frihet som pengar ger. Och muslimerna är inget undantag från den regeln. I det hypnostillstånd världen befinner sig i hörs bara sedlarnas prassel.

 

Dock har nu de muslimska massorna börjat förstå vilken makt de besitter. Deras bojkott kan skada välmående länder i väst. I en enkät gjord på al-Jaziras webbsida handlade de flesta av ett hundratal inlägg om vikten av att hålla bojkotten vid liv som det främsta påtryckningsmedlet och undvika våldsamma protester. Hizbullahs jättedemonstration i Beirut, som samlade över 300.000 människor, var ett lysande exempel på den linjen! Till och med den egyptiske nobelpristagaren Naguib Mahfouz har uttalat sig positivt för en bojkott av danska varor. "Väst förstår bara det språk som bygger på makt", sade den nittioårige författaren i en intervju häromdan. "En bojkott lär nog få dem att förstå hur viktiga religiösa symboler är i våra samhällen." Adonis å sin sida berättade för mig per telefon att nidbilderna av profeten Muhammed är ett flagrant angrepp mot muslimernas identitet, men att det kan aldrig rättfärdiga våldet. Frågan som många intellektuella i arabvärlden ställer sig är dock vad kan bojkotten av några produkter åstadkomma när arabvärlden är helt beroende av sin omvärld för sin tekniska försörjning? Kan det bli mer än en symbolisk handling? Ännu en högljudd men verkningslös protest?

 

Ekvationen yttrandefrihet mot sålda mjölkprodukter ser alltmer ut som hämtad ur en skämttidning. De som anser att en karikatyr av Muhammed hör till yttrandefriheten har gjort å andra sidan en ännu större karikatyr av sig själva, klämda som de är mellan västerlandets vinningslystnad och sin kamp mot totalitarismerna. Ja, det är mycket mer än en Voltaire som behövs idag för att återställa balansen mellan vår frihet och vårt ansvar.

 

Hesham Bahari

Bokförläggare på Alhambra

Era svar på andra brevet 2006
(Varje människa som helas är en Muhammed)
 
Salve!

Nedan finns, för den intresserade, S:t Piusbrödraskapets senaste
högintressanta nyhetsbrev som bl a analyserar "Muhammed-krisen" och SSPX:s
samtal med Rom.

Pax/ Oscar Porath


Subject: DICI 130
 
Newsletter DICI

Editorial: The liberal illusion confronted with facts

The affair of the cartoons of Mohamed set the Muslim world ablaze. In
Turkey, a priest was murdered. In Iraq, Christians are forced into exile:
it is a matter of eradicating all traces of Christianity in the country.

In India also, fundamentalist Hindus are persecuting Christian populations,
and stones were thrown at a bishop come to bless a home for children.

During that time in France, we record five profanations of an openly
satanic character in Brittany. And the Paris intelligentsia is claiming
"the right to blaspheme".
 
We very well know that the rise of Islam in Europe is accomplished in great
part thanks to the decline of Europeans' faith: a staggering fall in
religious practice, in the number of baptisms and catechized children, an
unprecedented drop in vocations and an insufficient number of priests to
carry on, parishes with no religious service.

And they propose as a remedy: the aggiornamento of Islam, its opening to
the modern laicized liberal world, adept of religious liberty. In short,
they are requesting a Vatican II in Mecca!

FROM ROME

 
 
Gitmo       

En gratis flygresa, ett schysst hotelpris, solgaranti och en charmerande
guidning med golfbanan till höger. Ibland är det underbart att vara
dokumentärfilmare. Särskilt om man vill göra film om USA:s militärbas på
Kuba, Guantanamo Bay, där 637 terroristmisstänkta hålls fångna. De svenska
dokumentärfilmarna behandlades med silkesvantar när de besökte basen, men
var fanns fångarna? Generaler har fått sparken, fångarna vägrar att prata
och ingen kan svara på frågan: Vad händer egentligen på Guantanamo?

En film av Erik Gandini/Tarik Saleh. Sverige 2005, 80 min, från 11 år.
Distributör: Folkets Bio
 

Anders  Davidson
ordförande
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lunds Afghanistankommitté
Box 1043
221 04 Lund
 

Dear Hesham, 
Mazfuz's Akhnaton will be published in Danish in my translation on the 23rd of February. There is more need than ever to get a nuanced view of the peoples of the Middle East. I was really surprised that these silly M-cartoons could provoke this avalanche - freedom of speech goes hand in hand with responsibility and respect for other people's views. I hope that the entire chain of events will also have an effect here - apart from the obvious political and economic impact - in making danes discuss how we use and abuse this freedom. Yours, sincerely Marianne
Hej Hesham,
 
Detta var mycket bra skrivet. Som vän till förlaget, som vän till islam och troende kristen och som religionsvetare till sysslan uppskattar jag dina ord mycket.
 
med stor uppskattning,  Anders  Ågren

 
Dear Alhambra!
 
I have not seen the cartoon.  In fact, it is strange I got wind of it at all
considering that I rarely read any news.

The innovation is that dogmatics and freedom seekers are not currently in
conflict.  Or is it an innovation at all?  It may be a rephrasing of
nationalist wars with a universalist (Third-worldist? post-industrialist?
Cyberspacial?) flavour. The funny thing is that freedom in Arab cultures
is the way of life of the outcast from what we call today civilisation:
nomadic horse riders (from old memory, Adonis rehashes this view).  The
glories of yonder are still those of the fringe and nomad. So it is in
Celtic and other European lore too.  North Africans trace their glories to
nomads (Yacine, Chraibi, Memi); only those who want to deny or shed their
dreams of freedom (from civilisation) are trampled by the powers (a good
example is Bensoussan and perhaps Derrida in his last autobiographical
book).  These are only left with the options of le marrane.

I am glad I did not have to write in papers about the Sydney beach events.
(they would not have published it anyway) Very little was actually discussed
about them.  Everything is hushed up to give the powers-in-place more power.

Capitalism is out of steam (Samir Amin).  We call it today the West (a
misnomer).  Un mal qui répand la terreur..  The Cold War over. 
Environmental issues are controversial because they cut through capital and
peg new issues to new morality/religions.  Rupert Murdoch, Walt Disney labs,
Hollywood, WB and the whole media are after more realised reified virtual
money.  It first starts with the written media: papers and novels (Le Carre
and even A.C. Clarke's new dresses) to prepare for more until you get it on
the screen (I am sure it is there already except that I don't watch movies
anymore).  Even Harvard's establishment sycophants toot to the End of
History.  Everything tells you to shut up and consume.  It may have been
wrong to reduce Islamic political surge to demagogy for the consumption of
the dispossessed.  But, as you say, one cannot deny its emancipating
overtones.

Does it mean that one should criticise the trend? Perhaps not; but there is
no use going out of your way to do so?  I wonder if there is any way to curb
it.  The question is whether there is more interesting things to do.  This
story is at its (new) beginning.

I have just read the Algerian Tahar Djaout's "Les vigils".  Now this is a loss.  Born in
1954. (assassinated in 1993)

M. K. B.
Perth, Australia

MANIFEST                                                             

        FÖR PROJEKTET  AL-ANDALUS.

av José Luis Ramirez

 

       Den arabiska kulturen är inte ett främmande element i Europas historia. Under nästan 800 år fanns ett land i Europa som fick uppleva den arabiska kulturens högtid och som bidrog till att den kristna Europa överskred sin mörka medeltid. Landet hette al Andalus, Sefarad för judendomen. Att glömma den arabiska Spaniens betydelse för Europas intellektuella utveckling innebär en stor okunnighet om oss själva som vi borde råda bot på. Särskilt i vår tid när miljoner människor med arabisk bakgrund nu utgör den största invandrargruppen i Sverige och på vår kontinent och dessa människor har svårigheter att på ett naturligt sätt etablera sig i våra länder är kunskapen om arabisk kultur en brådskande angelägenhet för bägge parter. Om vi bara fäster oss vid vissa begränsade kulturskillnader mellan Europas och invandrarnas hemländer och vidhåller den rådande okunskap och kontakträdsla på bägge sidor, då kommer vi aldrig att få en önskvärd migrations- och integrationspolitik som kan skapa en bra Europa under detta millennium.

      

       Jag uppmanar alla förståndiga krafter att stödja och bidra till detta kulturella kunskapsprojekt och de arrangemang och åtgärder, i form av kulturprogram, artiklar, föreläsningar, studiecirklar, studieresor, forskarutbyte, publikationer, utställningar m m, som den kan föranleda. Vi hoppas på hjälp från alla goda krafter.

      

       José Luis Ramírez

 

 

Europa och Sverige lever idag i en helt ny historisk era. Tiden då nationerna kunde stänga in sig, bedriva en egen och självständig politik och hålla gränserna någorlunda stängda och kontrollerade mot varandra är förbi. Förbi är också den tid då vi européer härjade i den numera s.k. tredje världen och ”koloniserade” den. Idag känner sig många européer koloniserade av människor från andra länder som kommer med sin arbetskraft och sin förhoppning att få leva ett värdigt liv. Man kan kalla detta ”social turism”, resurstillskott, hjälp till vår åldrande befolkning, eller vad som helst, beroende på vilka värderingar (negativa eller positiva till det främmande) som styr våra attityder. Faktum är att vi inte längre kommer ifrån en daglig samlevnad med människor från andra kulturer och med andra värderingar än våra. Vare sig vi vill det eller ej så måste vi ta skeden i vacker hand och göra något gott av situationen. Och situationen bär mer gott än ont med sig, om man tänker efter.

 

Ett globaliserat samhälle som vårt kräver att vi inte låser vårt perspektiv och vårt tänkesätt. Det gäller att förstå att andra människor har andra erfarenheter och andra historiska och kulturella bakgrunder och att deras värderingar kan vara ibland bättre och ibland sämre än våra. Det är så det ska vara i ett samhälle som har satt ”kunskapen” som sin främsta motor. Olika perspektiv berikar, inte utarmar. Den som enögd lever i sin egen kultur förvandlar potentiella resurser i aktuella konflikter.

 

Europa har sedan många århundraden tillbaka varit en smältdegel för tre kulturer: den judiska, den muslimska och den kristna, varav den sistnämnda kan betraktas som en blandning av ursprunglig kristendom med grekiskt tänkande. Vår grekisk-kristna kultur har i åratal velat hålla sig skild från den judiska och muslimska kulturen. I själva verket är detta bara en historisk lobotomering.

 

Att judarna har levat mitt bland oss sedan de utsattes för en ”diaspora” och att de hela tiden bidragit till stora insatser inom vetenskapen och humanismen är helt obestridligt. Det räcker med att slå upp vilken uppslagsbok som helst. Judarna har alltid haft en stor förmåga att anpassa sig till vår kultur och medverka i den, även om de kristna ofta velat misstänkliggöra deras närvaro och skapat institutioner typ Inkvisitionen för att skydda sig mot ”smittorisken”.

 

Annorlunda har det varit med den muslimska kulturen och religionen.

Sedan muslimerna kastades ut från Spanien och Södra Italien och sedan kristendomen gjorde upp med dem under korstågen och i kriget mot Turkiet, har en skenbar tudelning av vår Medelhavskultur upprätthållits. Att detta är en historisk lögn måste ändå någon gång med all kraft sägas.

 

Åtminstone ett land i Europa upprätthöll en muslimsk kultur under nästan 800 år. Detta land hette al-Andalus för muslimerna och Sefarad för judarna. Att Spanien på 700-talet blev ”erövrat” med vapen av dåtidens expanderande muslimska välde är en myt. Man erövrar inte ett helt land, från Gibraltar till strax söder om Pyrenéerna, på tre månader. Att det skulle ta de kristenstyrda riken 700 år att återerövra något som så lätt hade erövrats är en av de historiska lögnerna som vi lärt oss i våra läroböcker. Sanningen är att den muslimska kulturen etablerades och frodades i Spanien, där en judisk koloni redan fanns. Europas viktigaste kulturcentrum på den tiden blev Córdoba, en stad med 500.000 innevånare och huvudstad för Kalifatet. Det är Córdoba, inte Bolonia, som blev det första viktiga utbildningscentrum på europeisk mark. Den muslimska kulturen levde samman med den judiska och den kristna och bidrog till att den europeiska medeltidskulturen kunde utvecklas som den gjorde mot renässansen och upplysningstiden. Det var nämligen de muslimska intellektuella (vetenskapsmän, filosofer, jurister) som övertog och räddade viktiga delar av det grekiska kulturarvet efter det romerska rikets kollaps. Astronomin, matematiken, naturvetenskapen och filosofin, som araberna lärt sig i Grekland och Indien, kom till Europa genom deras försorg och med hjälp av judiska, arabiska och kristna översättare. Att araberna dessutom införde pappersbruket, som var okänt för grekerna och romarna, det har en enorm betydelse för kulturens spridning som uppfinningen av tryckkonsten på 1400-talet skulle fullborda. Den första pappersfabriken i Europa fanns i Jativa i Spanien.

     

Det saknades inte kontakter mellan Norden och Kalifatet i Spanien under vikingatiden och en nordisk klass kom också att ha betydelse under kalifatet och dess söndring i småriken s.k. taifas. De som tillhörde denna samhällsklass kallades salaba, som har med slaver eller slavar att göra. Flera kungar under taifastiden var en ”salaba”.

 

Att såväl de arabiska staterna som de europeiska glömt detta historiska samband är ytterst beklagligt. Den arabiska högkulturen raserades, glömdes bort och ersattes av religiös fundamentalism och intellektuell stagnation. Den kristna kulturen, å andra sidan, gjorde sig av med minnet av de arabiska inspirationskällorna och utvecklades mot en politisk och kulturell frigörelse från religionen, med en naturvetenskaplig och teknisk framtidstro som blomstrade fullt ut under upplysningstiden. Den franska positivismens fader, Auguste Comte, som gör upp med den teologiska andan och förkunnar dess ersättning med en positiv anda, upplyser oss på flera ställen om den arabiska kulturens bidrag till denna utveckling.

 

Den kulturella integrationen mellan muslimer och mer eller mindre troende kristna har blivit en av dagens stora frågor även i Sverige. Den muslimska världen har kommit till oss för att stanna. Aldrig hade tidningar, radio och TV ägnat så mycket tid och utrymme åt dessa frågor. Vi är tvungna att få till stånd en konstruktiv dialog, en dialog som inte bara handlar om det som skiljer oss åt utan också, och kanske främst, om det som förenar. Allting är inte religion, slöjor och moskébyggen. Vi har faktiskt en rad gemensamma historiska och kulturella värden som vi borde lyfta fram.

 

Vi talar idag om kulturellt integrationsarbete, fritt från politiska och religiösa revir. Vi vill främja kunskapen om de arabiska kulturella värdena, såväl historiska som aktuella. I samma anda arbetar nu en rad institutioner i Andalusien, som blivit en av Spaniens politiskt självständiga regioner. Både i Sevilla och i Granada finns stiftelser som arbetar för ett främjande av kunskapen och kontakten mellan de tre Medelhavskulturerna. Andalusien och Norrland ingår numera i samma Europeiska Union. Våra svenska organisationer och våra utbildningsanstalter bör etablera kontakter med denna södra del av Europa och dess kulturrikedom för att i Sverige utveckla aktiviteter som kan främja en ömsesidig förståelse och samarbete. Det gäller kulturell informationsspridning bland medborgarna i allmänhet, kulturellt utbyte (musik, konst, studieresor) men också att få till stånd en verksamhet på högskolenivå som inte bara ägnar sig åt religionshistoria utan också åt forskning inom idé- och kulturhistoria.

 

Följande aktiviteter borde anordnas i samarbete med bl. a. Medelhavsmuseet, under medverkan av Historiska museet, svenska universitet, folkbildningsförbund och kulturföreningar med bidrag från spanska myndigheter och kulturinstitutioner:

 

- Konstutställningar och historiska utställningar

– Föreläsningsserier om andalusiskt inflytande inom vetenskap och filosofi

– Studiecirklar och seminarier om särskilda aspekter och personligheter från den arabiska kulturen i Andalusien

– Forskningsprojekt om europeiska och i synnerhet nordiska kulturella kontakter med andalusiskt tänkande och kultur under 1000-1400-talet

- Studiebesök i Toledo och Andalusien

– Sammanställning av skrifter och översättningar till svenska av relevanta verk samt spridning av befintlig litteratur.

 

José Luis Ramírez

Medlem i styrelsen för föreningen Arabiskt kulturinstitut