Hem
Skönlitteratur
Klassiker
PocketEncyklopedi
Tecknade klassiker
Om Alhambra, beställning
 
Lästips
av Gibran, Khalil
av Amin Maalouf
Cl. Traunecker
Ed. Jacob
O. Cullmann
Khalidi, Tarif
Tariq Ramadan
Jean Testas & Guy Testas
helvete.jpg (13832 bytes)
George Minois
Nyhetsbrev
Abonnera på Alhambras  nyhetsbrev genom att ange din epost-adress:

Mer information om nyhetsbrevet

 
 
El Hassan bin Talal
>> Hemsida
Kristendomen i arabvärlden
av El Hassan bin Talal
Översättning: Ulla Ericson
Inbunden  112 sidor
ISBN 918899287X
Bestnr. MS3
Kontakta oss gärna för beställningar eller frågor:


alhambra@
alhambra.se

Adress:
Alhambra Förlag,
Stävievägen 31,
244 66 Furulund

Klicka här för ladda hem:

<< Tillbaka till bokbeskrivning

 

Förord
av Hans Kungliga Höghet Prinsen av Wales

Jordanien har länge framstått som ett land med tolerans och fredlig samexistens mellan folk med olika religioner. Dessa levnadsvanor utgör en tradition som har stöd hos folket i lika hög grad som den kungliga familjen. Jordanien förblir en plats där vanliga kristna och muslimer har den förtrogenhet med, och respekt för, varandras tro och högtider, ’id, som en gång var vanliga i hela Mellanöstern och nu är så sorgligt undergrävda av politiska och religiösa stridigheter och social oreda.

Av alla människor i Jordanien har ingen varit mer orubblig i sitt stöd för denna ovärderliga tradition än kronprinsen, Hassan bin Talal. Den här boken är både det senaste beviset på detta och ett särskilt viktigt steg på vägen i en lång, och ibland säkert tröttsam, kampanj för att främja den förståelse utan vilken varaktig tolerans inte kan upprätthållas.

Den kristne araben, väl integrerad både i hela Mellanösternsamhället och den kristna världen, borde vara en av de bästa garanterna för varaktig ömsesidig förståelse och tillit mellan två stora religioner — och mera allmänt mellan islam och Väst som jag ibland har uttryckt det. Sorgligt nog tycks båda sällan inse att denne existerar, och när man kommer ihåg honom blir han alltmer illa behandlad, både av fundamentalistiska kristna utifrån och fundamentalistiska muslimer därhemma.

Kronprinsen skriver att "muslimska araber behöver veta mer om de kristna som genom historien har levat mitt ibland dem", och hans bok var ursprungligen menad för denna publik. För mig som skriver i England står det lika klart att kristna i Väst behöver veta mer om dem av sina trosfränder som har bott i den del av världen där kristendomen började ända sedan den började. Hur många av oss vet exempelvis att folket i den lilla staden Ma’adaba i Jordanien är ättlingar i rakt nedstigande led till några av de tidigaste kristna — med en oavbruten gudstjänsttradition mycket längre än vår egen?

Det är därför jag i så hög grad välkomnar den här boken i brittisk utgåva. Den kan bidra till att avhjälpa även vår okunnighet. I ett tal i Oxford 1993 påminde jag om att graden av missförstånd mellan den islamiska och västerländska världen fortfarande var riskabelt hög. Jag försökte framhålla vår tacksamhetsskuld till islamisk lärdom, de speciella dragen i den islamiska synen på världen och en del av våra mer flagranta missuppfattningar om den islamiska lagen och deras seder och bruk. Jag ville börja skingra dessa missuppfattningar.

Det överväldigande positiva gensvar jag mötte visade att budskapet låg rätt i tiden och slog an en sträng. Kronprinsens skildring av kristendomen i arabvärlden är ett ytterligare och mycket tyngre bidrag till den väsentliga uppgiften att bygga upp förståelse, och ett lärt verk som jag inte kan hoppas på att tävla med. Jag hyllar honom för detta och anbefaller det åt vidast möjliga läsekrets: det finns få ämnen som är i mera trängande behov av vår uppmärksamhet.

H. K. H. Prinsen av Wales