» 122:-
I denna bok skildrar Samir Kassim hur 1800- och 1900-talets ideströmningar i arabvärlden om demokrati, öppenhet och tolerans påminner skrämmande lite om dagens verklighet.

Kassir, Samir  (Ruin)