Hem
Skönlitteratur
Klassiker
PocketEncyklopedi
Tecknade klassiker
Om Alhambra, beställning
 
Lästips
Shamir, Israel Adam
Sörman, Anne och Beckman, Ylva
El Hassan, bin Talal
av Tariq Ramadan
Ghadban, Ryan
(Roman)
Elias Khoury
(Roman)
Nyhetsbrev
Abonnera på Alhambras  nyhetsbrev genom att ange din epost-adress:

Mer information om nyhetsbrevet

 
 
BIBLIOTEKSAKTIVISTEN
Essäer om makt och bibliotek i informationssamhället
av Mikael Böök

 

Hft. / 234 sidor
Bestnr. BIBLIOTEKSAKTIVISTEN
» 175:-
     

Man borde erkänna, att bibliotekariens och journalistens yrken är och förblir yrken för generalister, att det bor en liten bibliotekarie i oss alla och att var och en borde försöka vara sin egen murvel.  Den programmatiska grundtanken i denna essä är att biblioteket som institution och bibliotekarierna som yrkesgrupp ska bli mäktigare.  De övriga makternas makt ska i motsvarande grad minska.  Uppgiften består således i att upprätta en ny maktdelning och maktbalans mellan de traditionella statsmakterna och bibliotekets makt.

 

 

Mikael Böök om Biblioteksaktivisten, en snabb reflexion om läget:

Det pågår en dragkamp om folkbiblioteken.  Finans- och makteliten anser att loppet är kört och skulle antagligen helst vilja behålla bara de största och ytligt sett finaste stadsbiblioteken som ett skyltfönster för sin version av demokrati och frihet.

Folkopinionen som har stött och vill fortsätta stöda folkbiblioteken är delad i ja-sägare och nej-sägare.

Ja-sägarnas opinionsbildare, som är tongivande, är benägna att kompromissa med makteliten och att anpassa sig till dess politik.  De föreslår ständigt nya funktioner och aktiviteter för "mötesrummen" i stället för läsfrämjande och folkbildning.

En annan del av opinionen, nej-sägarna, motsätter sig den neoliberala politiken (nedmonteringen av alla offentliga tjänster mm.)  De försöker höja sin röst mot t ex utlåning av slagborrar i biblioteken och för status quo i bibliotekssektorn men står på det stora hela lika handfallna inför den informationsteknologiska utvecklingen som jasägarna.

Ovanstående bild av opinionsläget är naturligtvis alltför ytlig.  Dragkampen om biblioteken handlar inte om att bevara status quo.  I grunden handlar den om kontrollen över informationen och därmed om makten i samhället.  Den handlar också om kontrollen över "mänsklighetens enda pålitliga minne", dvs biblioteket enligt Schopenhauers defintion.  Tesen i boken Biblioteksaktivisten, nämligen att det är biblioteken och bibliotekarierna som bör råda över den nya informationsteknologin, förblir tillsvidare svårsmält.  Den omfattas närmast av scifi-författare som Jon Bing och utopister som Mikael Böök.

Vi får hopas att nej-sägarnas antal växer och att det bland dem finns ett växande antal som radikaliseras i sin vision av informationssamhället.

Fast utrensningen av ordet radikal ur mänsklighetens politiska minne, eller åtminstone av ordets positiva konnotationer, har ju redan påbörjats.

Mikael Böök

 

Hardcore bibliotekpolitikk

Ur https://bibliotekettarsaka.com/2018/08/21/hardcore-bibliotekpolitikk

For fem år siden kom det ut i Finland den råeste bibliotekpolitiske boka vi har vært borti.  Den er smertelig eksistensiell på vegne av institusjonen og samtidig himmelstrebende utopistisk.  Vi snakker om artikkel- og essaysamlinga Biblioteksaktivisten av Mikael Böök.  Og vi skal ikke si så mye mer her, for godeste Böök er vår medblogger.

    Det noe spesielle, som bør nevnes, er at boka i disse dager er kommet ut på ny, i et annet land, men på samme språk.  Nødvendigvis må det bli Sverige.  Forlegger Hesham Bahari skal ha kommet over førsteutgaven og mente spontant at den var så viktig at en nyutgivelse og presentasjon for svenske lesere var tvingende nødvendig.

    Apropos det eksistensielle:  Mikael Böök sier det sjøl sånn på vaskeseddelen:  «Det pågår en dragkamp om folkbiblioteken.  Finans- och makteliten anser att loppet är kört och skulle antagligen helst vilja behålla bara de största och ytligt sett finaste stadsbiblioteken som ett skyltfönster för sin version av demokrati och frihet».

    Apropos det utopistiske:  Da den svenskfinske originalen kom, anmeldte Tord Høivik denog sa:  «At bibliotekarer er idealister er jeg vant til.  Men denne drømmen ligger så langt fra virkelighetens verden at det er fristende å lukke boka midt i forordet.  Drømmerier har vi nok av.  Men Mikaels utgangspunkt, at folkebiblioteket bør forstås i en samfunnspolitisk og ikke bare en kulturpolitisk sammenheng, har jeg sans for».
 

Recensioner av Biblioteksaktivisten.  Essäer om makt och bibliotek i informationssamhället

"Essäsamlingen belyser bibliotekets plats i informationssamhället från flera vinklar och är ett intressant tidsdokument över de senaste tio årens biblioteksfrågor.  Det är uppfriskande att läsa boken om än det kanske inte ter sig helt självklart att biblioteket kommer att kunna axla de viktiga men ack så komplexa uppgifter författaren förespråkar."

"Makten och biblioteket", av Ellinor Hjerpe i Ny Tid (Helsingfors)
 

"Biblioteksaktivisten är en bok som bör läsas på landets alla, numera många, biblioteksvetenskapliga utbildningar.  Biblioteken har makt.  Låt oss diskutera vilken, och hur den ska användas och utvecklas."

"Book kräver makt åt biblioteken" av Ida Westin i Respons.  Tidskrift för humaniora och samhällsvetenskap
 

"Folkebibliotekene har fått en lovfestet rett til å løfte fram viktige saker.  Bibliotekarene har havnet i politiske kjerneområder.  Men de er jo ikke alene om slike oppgaver.  Bibliotekarene er bare en av mange profesjoner som nå konfronteres med konkrete valg knytter til åpenhet og varsling, Assange og Snowden, borgerplikt og sivil ulydighet.  Skal de ta stilling til vanskelige spørsmål eller konsentrere seg om neste kulturbegivenhet?
    Mikael argumenterer to hundre prosent for det politiske valget.  Jeg håper han får flere med seg.  Men fagmiljøet i verdens rike land er nok mer preget av omsorg enn av aktivisme.  Bibliotekene viser større politisk vilje i land som kjemper med uvitenhet, fattigdom og undertrykkelse i lokalsamfunnet."

"Bibliotekaktivisten", av Tord Høivik i Bibliotekforum (Oslo)
 

"Antalet tänkare och debattörer i den svenska biblioteksvärlden som tar sig an de långsiktiga, ideologiska och visionära frågorna är inte många.  Mikael Böök är en av de både intressantaste och flitigaste."

(orubricerad), av Lena Lundgren i Biblioteksbladet (Stockholm)
 

"I boken ingår intressanta och dagsaktuella reflektioner om bland annat Wikileaks och Wikipedia.  Böök fortsätter förstås debatten i våra dagstidningar och tidskrifter.  Den sista, korta avslutande essän slår ett slag för e-boken, inte den kommersiella produkten, till exempel Elib som fungerar med biblioteken som förmedlare, utan en e-bok biblioteken själv redigerar, producerar och distribuerar.  En vacker (utopisk?) tanke."

"Bland hemuler och mumintroll — kan biblioteket bli den fjärde statsmakten? , av Eva Costiander-Huldén i Nya Argus
 

Kontakta oss gärna för beställningar eller frågor:


alhambra@
alhambra.se

Adress:
Alhambra Förlag,
Stävievägen 31,
244 66 Furulund

Klicka här för ladda hem: