Hem
Skönlitteratur
Klassiker
Attackserien
PocketEncyklopedi
Mötesplats
Samtiden / Språk
Tecknade klassiker
Om Alhambra, beställning
 
Lästips
Medelhavsvärlden på 1100-talet
av Didier Cariou
Medelhavet och medelhavsvärlden på Filip II:s tid
av Fernand Braudel
 
 
Nyhetsbrev
Abonnera på Alhambras  nyhetsbrev genom att ange din epost-adress:

Mer information om nyhetsbrevet

 

Stumma stenars dunkla tal
Labíds ode och övergångsriten
Av Suzanne Pinckney Stetkevych

 

Översättning av Hesham H Bahari och Astrid Ericson Bahari
Hft 152 sidor
» 198:-
     

Som ett exempel på muntlig, beduinsk poesi nedtecknad och hopsamlad under det andra och tredje islamiska århundradet, utgör det förislamiska odet, al-qasída, tillsammans med Koranen tvillingfundamentet till den arabisk-islamiska litterära kulturen.  Genom den lödiga, femtonhundra år långa historien av klassisk arabisk litteratur, tjänade qasídan som en profan mottext till Koranens heliga text.  Även om moderna kritiker inser den uppskattning med vilken araberna traditionellt har betraktat denna poesi från hednatiden, återstår fortfarande för dem, i öst och i väst, att formulera en poetik som skulle kunna ge möjlighet att analysera och värdera qasídan.  Suzanne Pinckney Stetkevych lägger här fram en första estetik, adekvat för denna muntligt komponerade arabiska dikt, en estetik som bygger på och är testad mot en närläsning av ett flertal av dikterna.
 

      Suzanne Pinckney Stetkevych är professor i Mellanösterns språk och kultur och adjungerad professor i komparativ litteraturvetenskap vid Indiana University.  Hon har publicerat bl. a. "The Poetics of Islamic Legitimacy: Myth, Gender and Ceremony in the Classical Arabic Ode", "Early Islamic Poetry and Poetics: The Formation of the Classical Islamic World", och "The Mantle Odes: Arabic Praise Poems to the Prophet Muhammad".

 

Recensioner
"Denna bok borde engagera en bred, tvärvetenskaplig läsekrets genom sitt sätt att visa hur qasídan [det förislamiska odet] till själva sin kärna, och dess förgrenade genrer, handlar om det mänskliga dilemmat som inbegriper identitet, konflikt, tillhörighet och samhälle."
International Journal of Middle East Studies
"I den här studien över en av de stora klassikerna inom det arabiska språket tar sig Suzanne Pinckney Stetkevych an så skilda fält som antropologi, religion, genusteori, historia, filologi och folklore för att ytterligare befästa sin grundlighet som litteraturteoretiker.  Genom att kombinera hopsamlade rön med bruk av verktygen från dessa många discipliner, har hon frambringat en briljant originell och tankeväckande analys."
American Anthropologist
"I det här välskrivna akademiska arbetet presenterar Suzanne Stetkevych en sakligt och vetenskapligt rimligt underbyggd hypotes om det klassiska arabiska odet, den s.k. "Qasidah"."
Torkel Lindquist / BTJ
"Som orientalist gläds jag åt att den förislamiska poesin presenteras och görs tillgänglig för en svensktalande publik. ... I en tid då bokbranschen avsiktligt eller nödtvunget deklinerat (för att inte säga kapitulerat för marknadsintressena) höjer ni ribban.  I stället för att lägga krut på fiktion, deckare, kriminallitteratur och spektakulära utspel framhärdar Alhambra i sin övertygelse om kvalitet och den smala litteraturens raison d'être."
Bengt Knutsson

Kontakta oss gärna för beställningar eller frågor:
Tel. 046-738540

alhambra@
alhambra.se

Adress:
Alhambra Förlag,
Stävievägen 31,
244 66 Furulund