Klassiker-serien
Egypten: imperialism & revolution
av Jacques Berque
De moderna egyptiernas seder och bruk
av Edward William Lane
Kahlil Gibran Legendens liv och verk
av Kahlil Gibran d. y. & Jean Gibran
Bönen och svärdet, essäer om  arabisk kultur
av Adonis
De arabiska folkens historia
av Albert Hourani
Kalila och Dimna
av Ibn al-Muqaffa
Prolegomena: Introduktion till världshistorien
av Ibn Khaldun
Medelhavet och medelhavsvärlden på Filip II:s tid
av Fernand Braudel
Ibn Arabi. en minnesbok
red. av S. Hirstenstein & M Tiernan
Arabvärlden - kultur och mångfald
av Jaques Berque
Furstarnas skattkammare i fråga om sättet att uppföra sig
av Sibt Ibn Al-djauzi
Hayy ibn Yaqzan, den självlärde filosofen
Ibn Tufail
Fenomenet människan
Pierre Teilhard de Chardin
Gnistornas bok
Fakhr al-din Araqi
Pocket
Korstågen enligt araberna
av Amin Maalouf