Hem
Skönlitteratur
Klassiker
PocketEncyklopedi
Mötesplats
Samtiden / Språk
Tecknade klassiker
Om Alhambra, beställning
 
Suzanne Pinckney Stetkevych
Lästips
Medelhavsvärlden på 1100-talet
av Didier Cariou
Medelhavet och medelhavsvärlden på Filip II:s tid
av Fernand Braudel
 
 
Nyhetsbrev
Abonnera på Alhambras  nyhetsbrev genom att ange din epost-adress:

Mer information om nyhetsbrevet

 

Förislamisk poesi och ritualens poetik
Av Suzanne Pinckney Stetkevych

 

Övers. av Hesham Bahari & Astrid Ericson Bahari
Hft / 400 sidor
» 290:-
     

Som ett exempel på muntlig, beduinsk poesi, nedtecknad och hopsamlad under det andra och tredje islamiska århundradet, utgör det förislamiska odet tillsammans med Koranen tvillingfundamentet till den arabisk-islamiska litterära kulturen.  Genom den lödiga, femtonhundra år långa historien av klassisk arabisk litteratur, tjänade qasídan (odet) som en profan motsvarighet till Koranens heliga text.  Det återstår dock att formulera en poetik som hjälper oss att analysera och värdera dessa dikter.  Suzanne Pinckney Stetkevych presenterar här en första estetik för den muntliga poesin i allmänhet och för den förislamiska i synnerhet.  Hennes forskning bygger på en närläsning av en omfattande diktkorpus som inbegriper flera genrer, från odet till stråtrövardiktningen och kvinnoelegier.

Förislamisk poesi och ritualens poetik utforskar samspelet mellan myt och ritual i traditionella samhällens poesi.  Genom att kombinera olika betraktelsesätt, hämtade från antropologi och litteraturvetenskap, undersöker författaren en av de svåraste och mest fängslande genrerna i den arabiska litteraturen.  Författarens tillämpning av olika tolkningsteorier på detta område har gjort det möjligt för både specialister och icke-specialister att sätta sig in i den arabiska diktningens mytiska dimension - en dimension som i stor utsträckning förbisetts i tidigare lärda arbeten.  Och vad mera är, författaren lyckas påvisa betydelsen av den arabiska qasída-traditionen för komparativ forskning om lyrikens natur.  Boken innehåller dessutom 550 förislamiska verser ur ett trettiotal dikter i översättning, varav två är de mest kända odena, av Labíd och Imru' al-Qays.

Suzanne Pinckney Stetkevych är professor i Mellanösterns språk och komparativ litteraturvetenskap vid Indiana University i USA.  Hon har publicerat bl.a. "The Poetics of Islamic Legitimacy: Myth, Gender and Ceremony in the Classical Arabic Ode" och "Early Islamic Poetry and Poetics: The Formation of the Classical Islamic World".

 

Kontakta oss gärna för beställningar eller frågor:


alhambra@
alhambra.se

Adress:
Alhambra Förlag,
Stävievägen 31,
244 66 Furulund