Hem
Skönlitteratur
Klassiker
PocketEncyklopedi
Mötesplats
Samtiden / Språk
Tecknade klassiker
Om beställning, adress m.m.
 
Jaques Berque

Fler titlar från Alhambra
Lästips
av Amin Maalouf
av Didier Cariou
Nyhetsbrev
Abonnera på Alhambras  nyhetsbrev genom att ange din epost-adress:

Mer information om nyhetsbrevet

 
Arabvärlden - kultur och mångfald
Av Jacques Berque

 

Övers. av Lotta Riad och Jan Stolpe
419 sidor
Inbunden
ISBN 9188992403
» 995:-
     
  Arabvärlden fick tillträde till den nya industricivilisationen på 1800-talet, då järnvägsbyggandet satte fart i Egypten, då landets bevattningssystem byggdes ut och Suezkanalen öppnades. Men arabvärldens folk var till att börja med varken initiativtagare eller ledande inom denna utveckling. Det krävdes en lång lärotid "för att erövra initiativet i den nya tidens rörelse framåt", skriver Jacques Berque.

Det är den läroprocessen som han diskuterar i denna omfattande bok: hur arabvärlden med sin egen kultur möter den nya tiden. Hur den hanterar sina egna traditioner och sitt eget självmedvetande vid mötet med modernitetens krav. Berque växlar mellan övergripande sociologiska resonemang och livfulla konkreta minnen från egna färder under ett långt liv i olika delar av arabvärlden. Han kommenterar sin egen omfattande läsning av arabisk litteratur och återger livfulla diskussioner med politiker och intellektuella i många länder. Han diskuterar den arabiska poesins säregenhet och traditioner, han skildrar stadslandskapets utveckling i städer som Kairo och Bagdad och de nya eliternas problem med att erövra de nya kunskaperna men samtidigt inte svika sina egna traditioner.

Jacques Berques bok är ett oundgängligt arbete för var och en som vill förstå vad som händer i arabvärlden när den ställs inför modernitetens krav och utmaningar.

 

 

 

 

Kontakta oss gärna för beställningar eller frågor:


alhambra@
alhambra.se

Adress:
Alhambra Förlag,
Stävievägen 31,
244 66 Furulund