Hem
Klassiker
PocketEncyklopedi
Mötesplats
Samtiden / Språk
Tecknade klassiker
Om Alhambra, beställning
 
 
Lästips
av Jacues Soustelle
(PocketEncyklopedi)
Mutis, Alvaro
Nyhetsbrev
Abonnera på Alhambras  nyhetsbrev genom att ange din epost-adress:

Mer information om nyhetsbrevet

 
Klang, Bacchi barn!
Johan Anders Wadman

 

Hft med flik / 344 sid. / inkl. musikbilagor till tio av bokens visor!
» 240:-

För ett sant Bacchi barn som Johan Anders Wadman (1777-1837) var den bärande tanken att finna ut hur man "utrotar törsten från världen", som han skriver i ett av de glada tal som hölls under Par Brikoll-sällskapets möten i Göteborg.  I "Om vingudens gåvor" får vi också reda på att det är de rikas fel att Bacchi löfte till människorna om överflöd, utrotad hunger och stillad törst inte infrias: "vinet blev rarare, folkmängden hade ökats och vinet räckte ej mer till för de fattiga.  Då var gärdet uppgivet för de rikas debauche.  Vad alla dela med dem, det smakar dem icke särdeles, men vad de blott mäkta åstadkomma med stora medel, det kostsamma, det fika de efter att överlasta sig med."

Wadman bröt mot sin tids normer med sitt oanständiga språk och sina satirer över penningävlan och utmärkelser.  Föga anade han att hans dikter som länge bara cirkulerade i handskrivna småhäften skulle bli tryckta om och om igen långt efter hans frånfälle.  "Han skulle vara rikets trubadur nummer ett om han råkat vistas i huvudstaden", skriver Torbjörn Säfve i "Fritänkarna - Alternativ svensk litteraturhistoria" (2014).  Med denna nyupplaga vill vi hedra den bortglömda skaldens minne.  Boken "Klang, Bacchi barn!" innehåller bl.a. Herman Bjurstens Levnadsteckning från 1855, ett stort urval ur Wadmans dikter, tal hållna inför Par Brikoll-sällskapet i Göteborg mellan åren 1817 och 1827 samt musikbilagor till tio av hans mest populära visor, som "Min lilla vrå bland bergen", "Bålen" och "Svart och vitt".Recensioner
"Göteborgs Bellman kallades han, Johan Anders Wadman (1777-1837)  ...  Hans verser, hyllningar, tal och satirer emot pengar, makt och förställning samlades tidigt.  I denna välkomna och viktiga utgåva medtas Herman Bjurstens levnadsteckning från 1855...  Här har även musikbilagor avtryckts från hans mer idylliska, ofta citerade visdiktning...  Wadman framstår både som idylliker, mild ironiker, svulstigt bacchanalisk - utrotande törsten i världen - och som samhällskritisk skildrare av ett samhälle som han medvetet lämnade, trots försörjningsproblem, men vänligt hjälpt av vänner som förstod hans skicklighet med pennan."
Tryggve Lundh, BTJ
"... Ugglan, Wadmans ställföreträdare, hinner beskita de flesta makthavare och trosinriktningar som då fanns att häckla.  ... Det är bara att tacka Alhambra förlag för väl förvaltat kulturarv..."
Calle Flognman, Tidningen Kulturen


Brasilien är västvärldens åttonde ekonomi med rika oljefyndigheter, mineraltillgångar, stabil järnmalmsexport och vidsträckta odlingsarealer. För att förstå Brasiliens möjligheter och svårigheter tjänar Pebayles bok som en utmärkt introduktion.  Pocket, ca 128 sidor
» 65:-
   

 

 

Kontakta oss gärna för beställningar eller frågor:


alhambra@
alhambra.se

Adress:
Alhambra Förlag,
Stävievägen 31,
244 66 Furulund

Klicka här för ladda hem:

Skönlitteratur