Hem
Klassiker
PocketEncyklopedi
Mötesplats
Samtiden / Språk
Tecknade klassiker
Om Alhambra, beställning
 
 
Lästips
av Jacues Soustelle
(PocketEncyklopedi)
Mutis, Alvaro
Nyhetsbrev
Abonnera på Alhambras  nyhetsbrev genom att ange din epost-adress:

Mer information om nyhetsbrevet

 
Eldfängd
Marcus Petrisson

 

Hft. / 142 sidor
Bestnr. Eldfängd
» 128:-

En ung gymnasist i staden Shehir i landet Beled möter en hakawati, en sagoberättare, som berättar för henne om al-Hallāj och hans vänner.  I sitt sekulariserade land där religiösa yttringar blivit en förlegad relik från det förflutna introduceras hon till hakawatins gamla vänner, en böneutropare utan minaret, en rabbi som förlorat sin tro och Ummuna Khadija (Vår moder Khadija) som tar hand om dessa överlevande på sin rivningshotade karavanseraj.  Boken kan med fördel sättas i händerna på unga läsare som är nyfikna på sufismens andliga budskap, men även vuxna kan genom denna parabel få inblickar i en av det andliga livets största mästare och martyrer, Mansour al-Hallaj, som korsfästes för att ha sökt efter och identifierat sig med Sanningen.

"Eldfängd" är en parabel om vår tids sökande efter identitet, mening och andlighet.  I en tid då de politiska ideologierna sedan länge genomskådats, och där innehållslös materialism understundom verkar vara det enda svaret på religiös trångsynthet, erbjuder mystiken ett alternativ som ligger bortom traditionella dikotomier.  Med en stil och berättarteknik som inspirerats av den klassiska arabiska litteraturen, diskuteras de eviga frågorna om andlighet och sinnlighet, om tro och krav på bevis.  I ett sådant sammanhang är berättelserna om Mansour al-Hallāj inte enbart avlägsna ekon från det förflutna.  De är också bud från framtiden.

Författaren

Marcus Petrisson föddes i Ängelholm 1986.  Han arbetade som reseledare i Italien och Spanien under några år.  När solturisterna övergav medelhavsstränderna hade han därför råd att bege sig till Egypten.  Han började lära sig arabiska och upptäckte den lokala berättartraditionen.  Han fascinerades av att bo på en plats där andlighet intog en självklar plats i människornas vardag.  Han började upptäcka den islamska mystiken, och kunde ana något som liknade svar.  Han studerade arabisk litteratur och filologi vid Freie Universität Berlin.  Han läste filosoferna: Kant, Hegel, Habermas och Wilber.  Han läste författarna: Mahfouz, Hesse, Boye och Huxley.  Han fick en kappsäck full med pengar, i form av ett stipendium.  Sedan läste han ännu mer.  Efter sex år kunde han skriva "M.A. Arabistik" efter sitt namn.  Trots att han läst så många böcker och besökt så många platser, var det inte de som gav honom svar.  Han började förstå att det som han söker, söker honom.  Han började förstå att han, likt Márquez, vill leva för att berätta, vivir para contarla.  Eller kanske ännu hellre som Rumi: Hellre än att låta sig nöjas med historier om hur det gick för andra, vill han leva sin egen myt.  Därför har han skrivit Eldfängd.  Ni får väldigt gärna läsa den som hans trosbekännelse.

Recensioner
"Korta kapitel låter olika personer, ja till och med byggnader och städer, ta till orda, och alla återger de bitar av en sufisk mystikers liv och tankar.  Hela boken Eldfängd liknar därför mer ett musikstycke med ett ledmotiv som återkommer i olika tonarter.  ...  Alla som fascineras av tillvarons djup eller Orientens sagoskatt har här en bok att njuta av; en bok som lär oss att den stora sanningen ofta göms i det enkla och vardagliga."
Ulf Lindgren / BTJ


Brasilien är västvärldens åttonde ekonomi med rika oljefyndigheter, mineraltillgångar, stabil järnmalmsexport och vidsträckta odlingsarealer. För att förstå Brasiliens möjligheter och svårigheter tjänar Pebayles bok som en utmärkt introduktion.  Pocket, ca 128 sidor
» 65:-
   

 

 

Marcus Petrisson

Kontakta oss gärna för beställningar eller frågor:


alhambra@
alhambra.se

Adress:
Alhambra Förlag,
Stävievägen 31,
244 66 Furulund

Klicka här för ladda hem:

Skönlitteratur