Hem
Klassiker
PocketEncyklopedi
Mötesplats
Samtiden / Språk
Tecknade klassiker
Om Alhambra, beställning
 
 
Lästips
al-Koni, Ibrahim
av Khalil Gibran
Nyhetsbrev
Abonnera på Alhambras  nyhetsbrev genom att ange din epost-adress:

Mer information om nyhetsbrevet

 
Boken
platsens gårdag nu
Del II
Adonis

 

Tolkning från arabiska och förord av Hesham Bahari
Utgivningsdatum 30 juni 2014 Hft. Storformat 210x250
560 sidor
Boken kan beställas hos din bokhandlare
» 265:-
     

"Boken - platsens gårdag nu" är en poesins resa genom den arabiska historien, en resa som påminner om Dantes vandring i Den gudomliga komedin.  Men olikt Dante väljer Adonis att beskriva helvetet härnere på jorden, det helvete där araberna levde, tänkte och skrev ned sina alster.  Samtidigt som han berättar om en historia där religion och politik skulle förbli sammantvinnade, låter han smärtan och sorgen förvandlas till en episk saga där pennans och svärdets män får sina historiska konturer tecknade och ifrågasatta.  De dödas ord får nytt liv tack vare poesin och av minnets vita fläckar skapar poeten den tystnad som behövs för diktens födelse och därmed den väntade förnyelsen där

... det vänliga, klara kretsloppet
kring det som döljs och det som yppas, 
kring längtan efter klargöranden,
har fått mig att svära jorden trohet.

"Boken - platsens gårdag nu" utkom på arabiska i tre delar mellan åren 1995 och 2002.  Verkets polyfona struktur och dess spännvidd över femhundra år av arabisk kulturhistoria saknar motstycke inom den moderna arabiska litteraturen.  Som vägvisare väljer Adonis att följa den störste av alla arabiska poeter, al-Mutanabbí.  Det finns ett tydligt syfte bakom Adonis' val av al-Mutanabbís liv och öde för sin odyssé. Den helhetssökande vision som denne skald gjorde anspråk på kolliderade med både gängse trossatser och rådande poetiska konventioner.  Enligt sägnen förlänade detta honom även hans öknamn, al-Mutanabbí, som betyder "den som utropar sig till profet".  Mellan politikens religiösa polityr och dess världsliga syften hade poesin en vågmästarroll att spela i en kultur där politik och religion gick hand i hand.

Jag föreställer mig en ikon
utan kyrkor, moskéer eller tempel.
Jag föreställer mig en ikon av terrasser,
vars ljus också är dess öde
och över vilka en förälskad måne hänger.
I dess händer lyser en frihetens sol
i ständig hänryckning.
Jag föreställer mig en ikon som i poesin
ser början och slutet på sin pilgrimsfärd.

*

Ali Ahmad Saïd Esber föddes den första januari 1930 i Qassabin i Syrien i en enkel familj.  Vid 17 års ålder fick han en första dikt publicerad i en tidning under pseudonymen Adonis, en fenicisk gud som symboliserat växtlighetens återfödelse.  Han har alltsedan dess förblivit detta namn trogen.  Hans stora och mångsidiga verk har belönats med många litterära utmärkelser i bl.a. Libanon, Turkiet, Italien, Tyskland och Frankrike och översatts till många språk.  På svenska har "Sånger av Mihyar från Damaskus", "Detta är mitt namn", "Bönen och svärdet", "En introduktion till arabisk poetik" samt första bandet av "Boken - Platsens gårdag nu" getts ut av Alhambra.

 Recensioner
DN recenserar "BOKEN - Platsens gårdag nu / Del II" av Adonis

Så berättar Adonis poesi om döda världar
och levande tid i Syrien


Adonis "Boken. Platsens gårdag nu, del 2"
är översatt av Hesham Bahari och utgiven på Alhambra förlag

I dag tar den syriskfödde poeten Adonis emot Stig Dagerman-priset på plats i Sverige.  Hans senaste utgivning på svenska är ett av de märkligaste verken i modern litteratur, skriver Stefan Jonsson.

"Boken är ett verk i tre delar.  Den första kom på svenska 2005, den andra 2014.  Översättaren är Hesham Bahari, som också är Adonis svenske förläggare.  Det är en av de mest värdefulla översättningsinsatserna som gjorts i Sverige.  Låt oss hoppas att Bahari även mäktar del tre."

"Texten är som en bergskedja, något man färdas runt eller igenom, klättrar över eller betraktar på avstånd.  Det är på samma gång skapelseberättelse, episk historia, mystik, revolutionsdikt och modernistiskt montage.  Med själva titeln visar Adonis - kätterskt - att han konkurrerar med Bibeln och Koranen."

Läs hela recensionen här http://www.dn.se/dnbok/sa-berattar-adonis-poesi-om-doda-varldar-och-levande-tid-i-syrien/
Arne Rut, Stig Dagermansällskapets ordförande, överlämnar årets pris till Adonis
Adonis och Hesham Bahari i Älvkarleby den 28 juni 2016.


Pressröster om Första Bandet (2005)
"Som läsare rycks man med in i vad som i alla avseenden är
Något Annat.  Framtid, bland annat."
Per Helge, Vestmanlands Läns Tidning
 "Boken är något av en ögonöppnare i svenskt kulturliv."
Sigrid Kahle, SvD
" ... det rör sig om en storståtlig översättning i en grann utgåva.  ... Resultatet har blivit en av vårt sekelskiftes märkvärdigaste diktskapelser.  .... Adonis har länge befunnit sig i en livaktig polemik mot såväl konservativa (fundamentalistiska, patriarkala) schatteringar inom islam, som mot den västerländska imperie- och populärkultur som sprider sina förgreningar över klotet, med eller utan vapenmakt.  ... Med "Boken" ställer sig Adonis mitt på den samtida poesins stora scen."
Anders Cullhed, DN
"Sällan förenas politik och samhälle, makt och orättvisor, liv och konst, skapelse och död, på ett så skönt och brutalt språk.  Och sällan har tidsbegreppet en så diger innebörd."
Jan Karlsson, Kristianstadsbladet
"Vad Adonis vill göra är att visa på de ödesdigra konsekvenserna då religion och politik länkas samman så som skett från allra första stund i den muslimska världen."
Bo Gustavsson, Upsala Nya Tidning
"Tolkningen från arabiskan är utmärkt genomförd av Hesham Bahari, och denna spännande kulturhistoriska värld kan bara rekommenderas."
Broge Willén, BTJ

Adonis

Flera av Adonis verk finns översatta till svenska och utgivna på Alhambra, bl. a. hans genombrottssamling från 1961, Sånger av Mihyar från Damaskus, samt essäsamlingarna En introduktion till arabisk poetik (1973) och Bönen och svärdet (1994) och diktantologin "En tid mellan askan och rosorna" (2003) som täcker åren 1969 till 1986.

Fler titlar av Adonis från Alhambra
Ny rev. uppl. av "En tid mellan askan och rosorna"
Kontakta oss gärna för beställningar eller frågor:


alhambra@
alhambra.se

Adress:
Alhambra Förlag,
Stävievägen 31,
244 66 Furulund

Klicka här för ladda hem:

 
Skönlitteratur