Hem
Klassiker
PocketEncyklopedi
Mötesplats
Samtiden / Språk
Tecknade klassiker
Om Alhambra, beställning
 
 
Lästips
av Jacues Soustelle
(PocketEncyklopedi)
Mutis, Alvaro
Nyhetsbrev
Abonnera på Alhambras  nyhetsbrev genom att ange din epost-adress:

Mer information om nyhetsbrevet

 
Ibn 'Arabí
och resan utan återvändo
Claude Addas
Översättning av Hesham Bahari

 

Danskt band med flikar / 144 sidor
Bestnr. Ibn 'Arabí och resan utan återvändo
» 224:-

"Jag visste då att mina ord skulle nå fram till de två horisonterna, till muslimernas östra och västra riken", förkunnar Ibn 'Arabí efter en vision tillkommen under hans ungdom.  Historien har besannat hans ord.  Alltsedan sju sekler har hans verk blivit läst, mediterat över och kommenterat på samtliga de muslimska folkens lokala språk.  Han har haft ett enormt inflytande på sufismen, islams andliga dimension.  De laglärdas fortsatt envist fientliga hållning gentemot honom vittnar om hans betydelse för de som valt att följa "Vägen".  Han är mystikens Doctor Maximus, al-Shaykh al-Akbar, inom islam.  Det finns ingen intellektuell eller religiös fråga som han inte har tagit itu med i sitt enorma verk, som räknar mer än fyrahundra titlar, en "ocean utan stränder".

Claude Addas, en av Ibn 'Arabís främsta kännare i Frankrike spårar här denna stora "vandringsmans" liv och verk, denna oerhörda "Religionens återupplivare", vilket hans förnamn Muhyí al-Dín betyder.  Hennes digra doktorsavhandling från 1989, Ibn 'Arabí ou la quête du soufre rouge ("Ibn 'Arabí eller sökandet efter det röda svavlet") har blivit översatt till engelska.
 

"Du är Mina Namn, Mitt Väsens kännetecken…  Den som ser dig, ser Mig.  Den som hedrar dig, hedrar Mig.  Den som föraktar dig, föraktar sig själv.  Den som förödmjukar dig, förödmjukar sig själv.  Du är Min spegel, Mitt hus, Min dolda boning; du är Mitt mysteriums skatt och Min kunskaps bärare.  Om du inte hade funnits skulle Jag inte ha blivit vare sig känd, dyrkad, tackad eller förnekad…"  Ibn 'Arabí
 

Författaren


Claude Addas

 Brasilien är västvärldens åttonde ekonomi med rika oljefyndigheter, mineraltillgångar, stabil järnmalmsexport och vidsträckta odlingsarealer. För att förstå Brasiliens möjligheter och svårigheter tjänar Pebayles bok som en utmärkt introduktion.  Pocket, ca 128 sidor
» 65:-
   

 

 

Claude Addas

Kontakta oss gärna för beställningar eller frågor:


alhambra@
alhambra.se

Adress:
Alhambra Förlag,
Stävievägen 31,
244 66 Furulund

Klicka här för ladda hem:

Skönlitteratur