Geografi  Musik  Nöjen
 
"När Alhambra-biblioteket besjälas av sådan entusiasm och lidelse för kunskap utgör det en stor tillgång för den svenska allmänheten, som annars är sorgligt svältfödd på god populärvetenskaplig litteratur."
(Staffan Bergsten, Upsala Nya Tidning)
Collection Que sais-je? eller Vad vet jag om - serien är jordens för närvarande mest omfattande uppslagsverk som vad omfånget av faktatext beträffar är mer än dubbelt så innehållsrik som t ex Encyclopedia Britannica. Delar av verket har översatts till fler än 40 språk.   Läs mer...
För beställningar eller frågor:


E-post order@alhambra.se

Adress:
Alhambra Förlag,
Stävievägen 31,
244 66 Furulund
 
 
 
 

 

Astrologi

av SUZEL FUZEAU-BRÆSCH
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Carl G Liungman & Peter Sakte
Bok 37

» 122:-

  Astrologi är en samhällelig kulturyttring som i första hand hör ihop med att människan blir medveten om tidens gång och naturens rytmer. Dess historia sträcker sig mer än femtusen år bakåt i tiden. I denna bok behandlas endast den västerländska astrologin, vars rötter går tillbaka till Egypten, Mesopotamien och Grekland. Syftet med denna skrift är att placera den västerländska astrologin i sitt historiska sammanhang, och att ställa samman de uppgifter och fakta som finns tillgängliga. Men först presenteras de viktigaste dragen i vår tids gängse astrologi. I tre historiska kapitel följer vi sedan astrologins utveckling och förändring från det forntida Babylon och fram till våra dagar.

Femte och sista kapitel ägnas åt den vanskliga uppgiften att konfrontera astrologi och modern vetenskap med varandra. Så objektivt som möjligt låter vi läsaren ta del av viktiga och anmärkningsvärda fakta. Så avslutar vi med en sammanfattning, som det sedan är läsarens sak att eventuellt vidareutveckla.

Suzel Fuzeau-Bræsch är lärare vid Paris Universitet


Australien

av JEAN-CLAUDE REDONNET
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Pär Svensson
Bok 54

» 122:-

  "Australien är ett land som utövar en allt större dragningskraft på oss européer. I synnerhet vildmarken och den lediga livsstilen "down under" lockar. Trots det stora intresset så är vår bild av landet ofta förenklad, ibland stereotyp. Australien beskriver landet som en helhet: dess historia, sökandet efter en nationell identitet i ett synnerligen heterogent samhälle med en kolonial historia, naturtillgångar och ekonomi, förhållandet till omvärlden, de olika territoriernas särdrag, fritid och kultur, sociala förhållanden m m. För den som vill förstå australiern är denna bok ett utmärkt redskap."

Per-Åke Walton, BTJ, Sambindningen.

 


J S Bach och orgeln

av GEORGES GUILLARD
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Pär Svensson
Bok 6

» 122:-

  "... Det finns ögonblick i livet då allt det yttre, skenbara och konstlade släpper sitt grepp om oss. Under dessa ögonblick uppfattar vi det naturliga i tillvaron och förnimmer dess eviga teman: födelsen, vällustens höjder, smärtans avgrund och döden. Det är som om livets sav vällde fram ur det träd vi utgör; dess smak är inte ljuv, ej heller berusande, utan kärv och bitter och full av arom. Det underbara med den är dess kraft, sanningens kraft. Sådan är Bachs musik...".

Edwin Fischer

  År 1985 firades trehundraårsjubileet av Leipzigkantorns födelse. Georges Guillards bidrag till firandet var att presentera den här praktiska handboken för organister, musiker och vanliga musiklyssnare, en spännande resa genom Bachs musikaliska värld.

Georges Guillard är musikdirektör och organist vid Saint-Louis-en-l'Ile (Paris)


"Det är unikt att få tillgång till en sådan faktabank på svenska, där liknande uppgifter endast står att finna i tjocka uppslagsböcker eller i svårtillgängliga facktidskrifter..."

Maria Thyresson Hedin, Sambindningen, BTJ 

De baltiska länderna

av PASCAL LOROT
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Line Ahrland
Bok 24

» 122:-

  "Behövs det ytterligare en bok om de baltiska länderna? var min första tanke när jag såg Pascal Lorots bok. I en mycket kompakt bok har han lyckats täcka så gott som alla samhällsområden, utan att det bara sker i form av siffror och tabeller. Texten är hyggligt lättläst för att vara så komprimerad... Händelseutvecklingen under särskilt de senaste åren tycks vara någorlunda fullständigt beskriven och korrekt. Pinsamt är det dock att den litauiska flaggans färger placerats i fel ordning på omslaget till boken!"

Ülo Ignats, BTJ, Sambindningen.

Pascal Lorot är professor vid L'institut D'études Politiques i Paris

Förlaget ber om ursäkt för den felaktiga färgföljden på den litauiska flaggan och lovar att rätta till felet vid en ev. ny upplaga (Red.)


Brasilien

av RAYMOND PEBAYLE
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Lill-Inger Eriksson
Bok 33

» 122:-

  Brasilien är västvärldens åttonde ekonomi med rika oljefyndigheter, mineraltillgångar, stabil järnmalmsexport och vidsträckta odlingsarealer. Samtidigt finns en våldsam misär, som uppenbarligen är alldeles onödig. För att förstå Brasiliens möjligheter och svårigheter tjänar Pebayles bok som en utmärkt introduktion.        
"I fem korta kapitel ges en mångfacetterad och detaljrik bild av landet. Texten är dessutom ytterst välskriven. Kapitel 1 beskriver klimat och ekosystem. Kapitel 2 ägnas ekonomi och samhällsutveckling, med historiska återblickar. Kapitel 3 diskuterar befolkningsfrågor och urbanisering. Kapitel 4 beskriver söderns dominans och kapitel 5 den dominerade norra delen. Amazonas naturrikedomar har lett till megaprojekt som orsakar ödeläggelse. Exploateringens miljöeffekter ställs under debatt. Slutligen infångas aspekter av brasilianskt kynne, återspeglat i mentalitet, religiositet och kulturliv samt antydda politiska tendenser inför 2000-talet. Boken är en föredömligt översatt presentation av det samtida Brasilien."

Ulla Gabrielsson, BTJ, Sambindningen.Hollywood

av DANIEL ROYOT
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Line Ahrland
Bok 45

» 122:-

  När jag nyfiket börjar bläddra i boken finner jag till min förtjusning en karta! Adresserna känner man ju till: Sunset och Santa Monica Blvd., Burbank och Culver City, och för en kartfantast som aldrig varit i Hollywood är det gefundenes fressen att äntligen så att säga få lite ordning på geografin. Kartbilden ger också stadga vid utforskningen av kapitel med rubriker som Inspelningsplatserna, Filmbolagen och Systemet. Onekligen en intressant satsning i en tid då det annars just bara är kunskapssökande via datornäten som gäller.

Guje Mattisson, Arbetet

       

Daniel Royot är professor vid Jean-Moulins-universitet i Lyon.


Det väsentliga finns där, att dessa små böcker lyckas förmedla i en lättläst form det aktuella kunskapsläget, och ibland debattläget, när det gäller en viss fråga.

Inga Brandell, OBS-Kulturkvarten.Islamsk arkitektur

av HENRI STIERLIN
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Agneta Lundström
Bok 44

» 122:-

  Jämsides med islams starka utbredning från 600-talet och flera hundra år framåt utvecklades också en särpräglad och högtstående islamisk arkitektur. Denna tog sig olika uttryck i väldet, som sträckte sig i ett bälte från Spanien till Kina. Författaren, en internationellt känd specialist på ämnet, har skrivit en komprimerad och faktaspäckad framställning av utvecklingen från 600-talet till 1600-talet. Det är en imponerande prestation att på ett mycket begränsat utrymme kunna behandla ett så omfattande ämne. Åtskilliga ritningar kompletterar utmärkt texten...

... en ypperlig handledning till islamisk monumentalarkitektur.

Sven Lönn, BTJ, Sambindningen.


De är små och behändiga, perfekta för läsning på metron, fyllda med aktuell kunskap, alla dessa anrika "Que sais-je?-böcker som berikat fransmännens vetande sedan början av fyrtiotalet.

SDSJapans Geografi

av JACQUES PEZEU-MASSABUAU
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Line Ahrland
Bok 48

» 122:-

  Japan är ett land som, trots sin ofördelaktiga placering och de minst sagt ogynnsamma naturförhållandena, har en stark ekonomi och en hög materiell standard. En del av förklaringen till det japanska undret ligger utan tvekan i den ömsesidiga anpassningen av människan till miljön och miljön till människan. Bokens fyra delar tar upp: (1) Naturförhållanden såsom klimat, jord och vegetation, (2) människans anpassning till miljön (3) de många sätten att tämja naturen och (4) de olika regionernas ojämna utveckling. Japans Geografi är en bok för den som är intresserad av Japan i allmänhet eller geografi i synnerhet, då den visar hur japanerna på ett framgångsrikt sätt lyckats hitta lösningar på både specifika och universella problem.

Kinas geografi

av PIERRE TROLLIET
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Line Ahrland
Bok 40

» 122:-

  En faktaspäckad beskrivning av Folkrepubliken Kina, jordens folkrikaste land. Den består av delar som behandlar den Naturliga omgivningen (geografi, klimat, naturkatastrofer), Människorna (befolkningen, staden, levnadsstandarden) och Herraväldet över miljön (lantbruket, energiresurserna, transport, administration). Boken är rikligt försedd med kartor och diagram.

Övningar i traditionell kinesisk terapi

av HU BIN
Pocket / ca 165 sidor
Övers. Niclas Bengtsson
Bok 5

» 122:-

  Kanske har ni på TV sett kineser som på gator och torg gör morgongymnastik i slow-motion enligt ett exklusivt och till synes invecklat system. Här kan ni läsa hur de bär sig åt. Och om ni har lust kan ni komponera ett eget träningsprogram (t.ex. med rörelser som "Plocka ner stjärnor" eller "Den blå draken visar sina klor").

Men boken, av professor Hu Bin, innehåller mycket mer om traditionell kinesisk hälsovård och läkekonst, från andningsövningar till akupunktur – en uråldrig kinesisk teknik som ju också vunnit insteg i modern västerländsk medicin.

Anvisningarna är noggranna och ledsagas av illustrativa teckningar som visar hur varje rörelse skall utföras. Ett kapitel ägnas åt kinesisk massageterapi, en i väst nästan helt okänd behandlingsmetod med tusenåriga anor.

Hu Bin är professor med omfattande kunskaper i såväl kinesisk som västerländsk medicin.


"Den här lilla boken fyller helt klart ett behov. Förutom en intresserad allmänhet torde den kunna intressera sjukgymnaster och andra terapeuter."

Johan Bergman, BTJ, Sambindningen.Pakistan

av Michel Boivin
Pocket / ca 128 sidor
Övers. C G Liungman
Bok 84

» 122:-

  Pakistans politiska utveckling liknar i mångt och mycket utvecklingen i andra stater i Tredje världen: efter den eufori som självständigheten medförde följde militär diktatur. Dock har militärdiktaturerna i Pakistan alternerat med demokratiska experiment. Till och med en kvinna har kunnat uppnå den högsta maktpositionen, vilket är oerhört med tanke på att Pakistan har rykte om sig att vara ett av de mest radikala av alla islamiska länder. Hur ska Pakistans korta historia sammanfattas? I vilken situation befann sig landet i slutet av förra millenniet? Med vilka trumf på hand inträder Pakistan i det tredje årtusendet?

Syftet med denna bok är att förse läsaren med fakta som kan göra det möjligt att bättre förstå Pakistans utveckling och situation.

 

Siarkonstens historia

av JOSEPH & ANNICK DESSUART
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Annika Gegenheimer
Bok 7

» 122:-

  Konsten att skåda in i framtiden har alltid fascinerat människorna. Författarna, med egen erfarenhet av spådomsbranschen, ger en översikt av spådomskonstens historia och metoder och inte minst av den roll som spåmän och spåkvinnor spelar i ett modernt samhälle.        

Det är författarnas övertygelse att seriöst arbetande spåmän och spåkvinnor verkligen har en paranormal förmåga, latent hos alla människor, att se in i framtiden – men de är också medvetna om svårigheterna och farorna.


"... länge har man fått folk att tro att de ingen framtid har, att de är ignoranta och födda till idioter, att man har tilldelats sin lott, till den grad att man inte ens kan komma på tanken att fråga sig om man förmår sia om framtiden eller ej. ... Det är framför allt ett sätt att iaktta naturen, och tolka den, som är mycket legitimt."

Guillaume Apollinaire, Calligrammes, 1918.


"Författaren förefaller vara mycket kunnig på sitt område, liksom de andra författare vilka skriver i denna serie. Serien påminner om Verdandis småskrifter, som i dag tillhör historien."

Ulf Modin, Socialistisk Debatt.Syrien

av PHILIPPE RONDOT
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Line Ahrland & Hesham Bahari
Bok 36

» 122:-

  På syrisk mark blandas och kolliderar kulturer och människor. Fridfulla perioder har varit sällsynta i Syriens historia, vilket förklaras av landets geografiska utsatthet. Efter antikens assyriska storhetstid och de feniciska sjörikenas blomstrande kulturer fick landet underkasta sig först grekernas förmynderskap och sedan de romerska kejsarnas fasta styre. Dessa avlöstes av de umayyadiska kalifernas visa administration och landets begynnande arabisering under 600-talet. Syrien, som tidigare var mycket eftertraktat och alltför ofta krossat av mäktiga grannstater, har nu blivit en självständig stat. En stat som skickligt utnyttjar regionala svagheter och internationella motsättningar och som lyckas få viss gehör för sina storslagna planer.        

Bokens två första kapitel tar upp geografi och historia och sedan ägnas de återstående kapitlen åt detta "nya Syrien" och dess omvärld.


"Författaren förefaller vara mycket kunnig på sitt område, liksom de andra författare vilka skriver i denna serie. Serien påminner om Verdandis småskrifter, som i dag tillhör historien."

Ulf Modin, Socialistisk Debatt.