Historia
 
"När Alhambra-biblioteket besjälas av sådan entusiasm och lidelse för kunskap utgör det en stor tillgång för den svenska allmänheten, som annars är sorgligt svältfödd på god populärvetenskaplig litteratur."
(Staffan Bergsten, Upsala Nya Tidning)
Collection Que sais-je? eller Vad vet jag om - serien är jordens för närvarande mest omfattande uppslagsverk som vad omfånget av faktatext beträffar är mer än dubbelt så innehållsrik som t ex Encyclopedia Britannica. Delar av verket har översatts till fler än 40 språk.   Läs mer...
För beställningar eller frågor:


E-post order@alhambra.se

Adress:
Alhambra Förlag,
Stävievägen 31,
244 66 Furulund
 
 
 
 
 
Afrikas förkoloniala historia

av ANNE STAMM
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Nils Bengtsson
Bok 66

» 122:-

 

  Om benlämningar talar sanning då härstammar vi alla från Afrika! Här får läsaren en koncis framställning av de olika rikenas utbredning fram till slavhandelns "blomstring" på 1600- och 1700-talen, vilket ledde till många afrikanska samhällens utarmning och senare till Europas kolonisering.
"Man imponeras av gedigna kunskaper om folkslag, händelser, kungar och hövdingar i stort och smått på den väldiga kontinenten. Boken fyller en lucka i Afrikalitteraturen på svenska."

Riitta Källgren-Rössi, BTJ


 

Alexander den Store

av PIERRE BRIANT
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Pär Svensson
Bok 68

» 122:-
 

Aztekerna

av JACUES SOUSTELLE
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Pär Svensson
Bok 26

» 122:-
  Soustelle ger en kompetent och livlig beskrivning, full av detaljer, av aztekernas förhistoria, kultur och politiska välde (som bara varade i 93 år!).

Den som läst Dagligt liv hos aztekerna känner igen mycket, men trots det lilla formatet har Soustell i stort sett undvikit ytlighet. Han lyckas t.ex. förklara de ökända människooffren, som skymt det faktum att aztekerna hade en mycket komplicerad kultur. Boken har ett fåtal svart-vita illustrationer. Sakregister saknas, men kapitlen är överskådligt indelade. Litteraturförteckningen tar upp verk på engelska, franska och spanska i ämnet. Översättningen är mycket lyckad. Det här är en bok för den som önskar en informativ, relativ lättläst orientering om aztekerna.

Eva Bjärlund, BTJ, Sambindningen.

Jacques Soustelle är ledamot av den Franska Akademin och prefekt vid Ecole des Hautes Ètudes en Sciences Sociales.


"en fascinerande introduktion till den aztekiska kulturen av den store auktoriteten på området, Jacques Soustelle."

SDSBrasiliens indianska civilisationer

av Claudi Cròs
Övers. C G Liungman
Hft med flik / 127 sidor
Bestnr. "Brasiliens indianska civilisationer"

» 140:-
  Brasiliens indianska civilisationer handlar om de ursprungsfolk som lever eller har levat på det område som nu är Brasiliens territorium, om deras historia, nuvarande situation (för dem som överlevt) och värde­system.  Framställningen bygger i hög grad på portugisiska och brasilianska historikers och krönikörers arbeten å ena sidan, och på Claude Lévi-Strauss, Darcy Ribeiros och Robert Jaulins arbeten å den andra.

Indianfolken i Sydamerika besitter en enorm kulturell och teknisk kunskap som de förvärvat under många tusen år.  Den kan inte bara utnyttjas för att vårda Amazonas rika växt- och djurvärld, utan även på andra sätt för hela mänsklighetens bästa, till exempel genom att man börjar använda indianfolkens kunskaper om naturläkemedel.  En klok politik gentemot de ursprungliga indianfolken vore att tillåta dem att sköta sig själva och bestämma sin egen utveckling.    

"Författaren kartlägger hur indianerna decimerades genom konfrontationer, slaveri, sjukdomar och tvångsassimile­ring.  Cròs utgår från franska och portugisiska forskare (Claude Lévi-Strauss, Alfred Métraux, Darcy Ribero), som sett folkmorden ur indianernas perspektiv.  Bokens historiedel ger även exempel på erövrarnas nedlåtande attityder mot ursprungsfolken med benämningar som "vildar" och "kannibaler".

Bokens andra del ägnas åt de ursprungsfolk som överlevt.  Avslutningsvis redogör Cròs för indianernas värdesystem, gemensamt för dubbelkontinentens indianer.  Boken är engagerad, välskriven och faktafylld.  Carl G. Liungmans svenska språkdräkt gör boken till en ögonöppnare med förfärande aktualitet."

Eva Bjärlund, BTJCaesar

av YANN LE BOHEC
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Pär Svensson
Bok 57

» 122:-
  Den legendariske Gajus Julius Caesar är en av de män som haft störst inflytande på historien, från kultur och språk till styrelseskick och krigföring. Myten om patriciern som lyckades skaffa sig nästan oinskränkt makt över enorma landområden har fängslat författare, politiker och historiker i snart två tusen år.

Caesar berättar historien om den store härföraren, statsmannen och författaren. Läsaren får följa hans uppväxtår i Rom, inträdandet i politiken, de otaliga allianserna och intrigerna, erövringstågen, inbördeskriget och det växande motståndet mot hans maktfullkomlighet, vilket utmynnar i mordet på honom den 15:e mars år 44 f.Kr. Boken är på samma gång ett porträtt av den berömde mannen och en guide till en viktig period i vår historia.        

 

 
Europas musikhistoria

av BRIGITTE FRANCOIS-SAPPEY
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Pär Svensson
Bok 65

» 122:-
Boken riktar sig till intresserade amatörer och skildrar i en rad kapitel den europeiska musikens olika epoker och dess utveckling från medeltidens gregorianska sång till vår samtids gränslösa experimenterande

Idrottens historia

av RAYMOND THOMAS
Övers. Pär Svensson
Pocket / ca 128 sidor
Bok 3

» 122:-
  Boken vill skildra idrottandets sociala historia, idrottens roll i samhället genom tiderna. Från antikens olympiska spel över riddartidens torneringar, 1600-talets bollhus och folkliga, ofta våldsamma idrottslekar leder den läsaren fram till den moderna idrottsrörelsens födelse på 1800-talet och dess utveckling till dagens välorganiserade institutioner.

Men går idrotten inte mot en allt skarpare uppdelning mellan en professionell superelit – idrotten som skådespel – och den stora massan av idrottsutövare – idrotten som motion och förströelse?

Raymond Thomas är professor vid Université Paris X.


"Författaren förefaller vara ordentligt påläst, ...väl lämpad som referensbok."

Roger Johansson, BTJ, Sambindningen.Inkafolket

av HENRI FAVRE
Hft. / 120 sidor
Övers. Jann Westrup
Bok 39

» 139:-
  När spanjorerna 1532 kom till Peru härskade inkas över Anderna, från de högsta dalarna ner till Stillahavskusten.  Med Cuzco som huvudstad sträckte sig deras välde från nuvarande Colombia i norr till nuvarande Chile och Argentina i söder.  Strålglansen från deras civilisation nådde upp till Panama, och ända borta vid Brasiliens avlägsna atlantkust fann man spår av den i form av kopparverktyg och smycken i silver och guld som transporterats dit genom Amazonas urskogar.  Berättelserna som spanjorerna fick höra gav upphov till myten om El Dorado.

Efter en kort presentation av Inkas föregångare och medtävlare på den sydamerikanska kontinenten beskriver författaren inkaväldets expansion, dess ekonomi och samhällssystem, den kejserliga makten samt konsten och vetandet.  Ett sista kapitel ägnas åt den spanska invasionen och inkas undergång.

Henri Favre är forskningschef vid CNRS och professor vid Institut des Hautes Études de L'Amérique Latine.

Böckerna om Inkafolket och Aztekerna är båda mycket informativa och väl strukturerade.

Örjan Bartholdson, Latinamerika Tidskriften.Kelterna

av VENCESLAS KRUTA
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Carl G Liungman
Bok 14

» 122:-
  De stammar som bebodde Centraleuropa från omkring tusen år f.Kr. fram till dess de antingen blandade sig med erövrande germanska, romanska och slaviska folk, eller utplånades kallas keltiska.

Kelterna levde i storhushåll på kanske tjugotalet personer, ofta på sluttningar. Och i varje sådant storhushåll på landsbygden fanns det en eller flera krigare. Det keltiska samhället tycks ha varit mycket jämlikt, och saknade både byar och städer.

I Kelterna redovisar professor Kruta vad arkeologer, språkforskare och historiker kommit fram till om detta säregna folk med dess "skogsreligion" och avancerade konsthantverk.


"Vi står framför en dörr som leder in till ofattbara skatter. Alhambra gör ett utmärkt arbete med att föra in dessa gåvor till oss. Nu är det upp till oss."

Kristian Lundberg, Nordvästra Skånes TidningarKonstens historia

av XAVIER BARRAL I ALTET
Övers. Pär Svensson
Pocket / ca 128 sidor
Bok 74

» 122:-


Mayafolket

av PAUL GENDROP
Hft. / 128 sidor
Övers. Ulrika Jakobsson
Bok 64

» 146:-
År 691 e.Kr. börjar mayafolket beräkna antalet månvarv och ange det på stelarna i Copán, ett bruk som snart sprids till övriga mayastäder.  Resultatet blir en exakthet hos de kronologiska inskriptionerna som vida överträffar varje kalender, inklusive vår egen.  Enligt präst-astronomerna i Copán omfattar det tropiska mayaåret 365,2420 dagar.  Skillnaden gentemot nutida beräkningar är bara tre tiotusendels dagar.

Mystiken omger detta folk, som fortfarande överraskar med sin konst, sina hieroglyfer, sina astronomiska beräkningar och monumentala byggnader.  I den här boken presenteras på ett åskådligt sätt mayafolkets samhälleliga och konstnärliga utveckling genom tiderna och fram till spanjorernas ödesdigra erövring av Centralamerika.
 

Lästips
av Amin Maalouf
av Fernand Braudel

Medelhavsvärlden på 1100-talet

av Didier Cariou
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Ingvar Rydberg
Bok 76

» 122:-

  1100-talet är ett viktigt århundrade i Europas och Medelhavets historia. Mot varandra står tre civilisationer, den västeuropeiska, den bysantinska och den islamiska. Den första har börjat sin obevekliga frammarsch. De båda andra stagnerar eller går tillbaka.

Det är inte minst korstågens dramatiska tid. Här skildras bakgrund, samhällsstruktur och kulturell påverkan av en kännare som är lika hemmastadd i islams värld som i Europas.

  

Nordamerikas Indianer

av CLAUDE FOHLEN
2:a upplagan / Häftad / 125 sidor
Övers. Cecilia Franklin
Bok 53

» 122:-
  De nordamerikanska indianerna har allt sedan européernas intåg i slutet av 1400-talet varit ett undertryckt folk i det land som en gång var deras eget. Till skillnad från indianerna från Sydamerika, som till stor del blandade sig med kolonisatörerna förblev nordamerikas indianer en förtryckt minoritet som först på senare år lyckats kliva in på den historiska scenen.

Vi känner alla till schablonbilderna av "rödskinnen" från böcker och westernfilmer, men indianernas historia är betydligt mera mångfacetterad än så. Nordamerikas indianer berättar om denna folkgrupps öde, om deras kultur och om indianernas ställning i dagens nordamerika.


Profetens hustrur

av MAGALI MORSI
Pocket / ca 132 sidor
Övers. Åsa Forsberg
Bok 71

» 122:-
  Hans högsta nöje i livet var, näst bönen, samvaron med sina hustrur. Detta autentiska uttalande om Profeten Muhammed står i centrum för denna bok, som sprider ljus över en sida hos islam, vilken ofta glöms bort, den känslomässiga. I en rad av kapitel, ägnade i tur och ordning åt Khadidja, den rika änkan från Mekka, åt Aisha, den "mest älskade", och åt andra, mindre kända hustrur, kommer läsaren att tillsammans med profetens hushåll lära känna de verser i Koranen som predikar respekt för kvinnan, för hennes personlighet och för hennes frihet att välja efter sitt samvete. Profetens hushåll får också äran att stå som modell för ett historiskt samfund, som kallas att stärka kvinnans ställning i samhället och låta henne delta i byggandet av Guds Stad på jorden.

Magali Morsi är professor i historia och har undervisat vid universitetet Muhammed V i Rabat, Marocko, och sedan 1970 vid universitetet Sorbonne Nouvelle. Hon är specialist på den arabisk-islamska världen och har det vetenskapliga ansvaret för Centre d'Étude de l'Orient Contemporain.

 

Slaveriet

av MAURICE LENGELLÉ
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Åsa Forsberg
Bok 8

» 122:-
  Fullkomlig frihet kan inte existera i vår värld. För att dra fördel av framåtskridandet måste vi göra uppoffringar. Samma kritik som Pétion riktade mot slaveriet skulle kunna vändas mot lönearbetet, den moderna formen av uppoffring.

Maurice Lengellé analyserar slaveriets socio-ekonomiska och historiska strukturer samt skildrar den mödosamma vägen mot abolitionismen.


"En begåvad och mycket lärd essä... Den analyserar slaveriinstitutionen via de grekiska filosoferna, kyrkofäderna, de romerska författarna och upplysningsfilosoferna – för att nämna några få av författarens nedslag i idéhistorien.... Skriften kompletterar de flesta kultur- och social-historiska skrifterna i frågan och lämpar sig väl för eftertänksam läsning..."

Åke G Sjöberg, BTJ, Sambindningen.Spådom under antiken

av RAYMOND BLOCH
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Pär Svensson
Bok 63

» 122:-

 


Vikingarna

av FRÉDÉRIC DURAND
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Line Ahrland
Bok 17

» 122:-
  Vikingarna, nordbornas 1000-åriga förfäder, är också deras odödliga hjältar. Populariteten kommer till uttryck i de mest skiftande sammanhang, vetenskapliga och kommersiella, idrottsliga och t.o.m. musikaliska!

Men hur ser man på vikingarna i de länder där de härjade som värst? Professor Frédéric Durand från Normandie, riket som vikingarna grundade, har skrivit en entusiastisk och beundrande bok om vikingarna som krigare och köpmän, samhällsbyggare och konstnärer.

Frédéric Durand är professor emeritus vid Caens universitet och grundare av l'institut des études scandinaves i Caen.

"Durand är väl förtrogen med sitt ämne. Hans franska perspektiv kan ibland ge oväntade upplevelser. Boken kan t.ex. utnyttjas i samband med specialuppgifter på gymnasiet."

Sven Borgström, BTJ, Sambindningen.