Naturvetenskap Medicin
 
"När Alhambra-biblioteket besjälas av sådan entusiasm och lidelse för kunskap utgör det en stor tillgång för den svenska allmänheten, som annars är sorgligt svältfödd på god populärvetenskaplig litteratur."
(Staffan Bergsten, Upsala Nya Tidning)
Collection Que sais-je? eller Vad vet jag om - serien är jordens för närvarande mest omfattande uppslagsverk som vad omfånget av faktatext beträffar är mer än dubbelt så innehållsrik som t ex Encyclopedia Britannica. Delar av verket har översatts till fler än 40 språk.   Läs mer...
För beställningar eller frågor:


E-post order@alhambra.se

Adress:
Alhambra Förlag,
Stävievägen 31,
244 66 Furulund
 
 
 
 

 

Anorexi och bulimi

av HENRI CHABROL
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Cecilia Franklin
Bok 27

» 122:-

Denna medicinska handbok är fylld med vetenskapliga termer, undersökningsresultat och statistik. Inledningsvis ges en historisk överblick och beskrivning av sjukdomarnas olika faser, sympton och förlopp. Förhållandet mellan de bägge ätstörningarna är omtvistat, men båda har fokus på vikt- och kroppsfixering. Betingelserna för anorexi och bulimi är komplexa, och Chabrol redogör för biologiska, sociala/kulturella och psykiska faktorer. En redogörelse för olika behandlingsformer avslutar denna uttömmande handbok som främst torde kunna nyttjas av alla som professionellt kommer i kontakt med sjukdomarna.

Pirkko Erasmie, BTJ, Sambindningen.

       

Henri Chabrol är f.d. klinikchef vid medicinska fakulteten i Toulouse.


"Under de nio år jag bodde i Paris hände det ofta att jag i en pressad examenssituation gick ut och köpte en bok i Que sais-je?-serien. Man fick inte uttömmande svar på frågorna men ofta tillräckligt med saklig och kunnig information för att veta hur man skulle läsa vidare. Att översätta serien till svenska är en folkbildningsgärning."

Joanna Bankier, Professor i Comparative Literature, University of New YorkDinosaurier

av ERIC BUFFETAUT
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Pär Svensson
Bok 35

» 122:-

Ordet "dinosaurier" användes första gången år 1842 och ingår numera i vardagsspråket. Dinosaurierna dominerade kontinenternas faunor i mer än 150 miljoner år innan de plötsligt dog ut för 65 miljoner år sedan.

Dinosaurier har blivit "inne" – press, film, television och leksakstillverkare har slutit dem i sin famn. Man bör dock se upp för vrångbilder som placerar dinosaurierna i en sorts folklig mytologi... I stället för att förblindas av djurens bisarra egenskaper borde vi utgå från vetenskapliga fakta och fråga oss: vilka var egentligen dinosaurierna, hur ska man klassificera och dela in dem, hur utvecklades de under sin långa historia, varför blev de så dominerande och varför dog de ut?

Svaren på dessa frågor är inte desamma idag som för 25 år sedan. Det ökade intresset för dinosaurieforskningens alla aspekter, från sökandet efter nya arter till de djärvaste spekulationerna kring deras livsföring och utdöende, har givit oss en ny bild av dessa djur. Den här boken börjar med en beskrivning av hur dinosaurierna upptäcktes och först tolkades; därefter presenteras vad vi idag – 65 miljoner år efter att den sista dog ut – vet om de "fruktansvärda ödlorna".

Eric Buffetaut är forskningsdirektör vid CNRS.


"Boken är lättläst och ger läsaren många värdefulla insikter om amerikanskt samhällsliv. Den har ingen tydlig politisk tendens utan analyserar i stället för att lovprisa eller fördöma. Översättningen förefaller välgjord."

Sven Ove Hansson, BTJ, Sambindningen.


"Författaren förefaller vara mycket kunnig på sitt område, liksom de andra författare vilka skriver i denna serie. Serien påminner om Verdandis småskrifter, som i dag tillhör historien."

Ulf Modin, Socialistisk Debatt.Hiv och Aids

av Med. Dr LARS MOBERG
Pocket / ca 169 sidor
Bok 15

» 122:-
Aidsepidemin är ett av vår tids stora skeenden. Dess konsekvenser för människors hälsa är redan stora och de kommer redan i en nära framtid bli ofattbart stora.

Redan om fem år beräknas mellan 50 och 100 miljoner människor att vara smittade med hiv, smittämnet som leder till aids när fem, tio eller femton år gått från smittillfället. Av dessa 50-100 miljoner kommer kanske 10-15 miljoner att vara barn födda till hivsmittade föräldrar, barn som om de skulle överleva sina föräldrar riskerar bli föräldralösa.

Boken presenterar detta virus på ett tämligen ingående sätt. Hivepidemins historia skildras som bakgrund till beskrivningen av viruset och dess delvis unika egenskaper. Testmetoder beskrivs. Olika symtom på nedsatt immunförsvar tas upp med tonvikt på de livshotande komplikationer som kallas för aids och som i huvudsak utgörs av opportunistiska infektioner och tumörformer. Hur dessa komplikationer kan förebyggas och behandlas beskrivs.

Svårigheterna med att behandla själva hivinfektionen och att ta fram skyddande vaccin diskuteras i slutet av boken, som också har en utförlig litteraturförteckning.


Jordobservation från satelliter

av FERNAND VERGER
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Gunnar Gällmo
Bok 34

» 122:-

Boken börjar med att beskriva olika typer av satelliter. Därefter beskrivs hur satellitdata tas emot och ser ut och hur data bearbetas och används. Författaren koncentrerar sig i första hand på tekniken medan resultaten av fjärranalysen får relativt begränsat utrymme. Det är också i linje med bokens syfte som är att "ge en skissartad överblick över dessa nya tekniker och deras allt snabbare utveckling". Framställningen är logisk och definitionerna tydliga. Bokens detaljrikedom och abstrakta språk gör att den i första hand riktar sig till redan intresserade med vana vid relativt avancerade naturvetenskapliga resonemang.

Benny Kullinger, BTJ, Sambindningen.

       

Fernand Verger är professor och rektor vid Ecole Pratique des Hautes Etudes.

 

Kärnkraftavfall

av JEAN TEILLAC
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Carl G Liungman
Bok 11

» 122:-

"Denna faktaspäckade lilla bok om kärnavfall ger en översikt från fransk horisont om ämnets fysikaliska, medicinska och teknologiska aspekter. ... Boken kräver minst goda naturvetenskapliga gymnasiekunskaper av sina läsare. ... Eftersom boken är fackmässigt tillförlitlig kan den rekommenderas till specialintresserade med goda förkunskaper. Jean Teillac är professor i kärnfysik och överkommissarie för den franska atomkraftskommissionen."

Sven Ove Hansson, BTJ, Sambindningen.

 

 

Solenergi

av Benjamin Dessus & François Pharabod
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Fredrik och C.G. Liungman
Bok 69

» 122:-

År 2000 är här och vi håller fortfarande på och ältar kärnavfall och koldioxidutsläpp, trots att det finns säkrare och renare tekniker. Bland dessa finner man solenergin, som på många håll i världen konkurrerar sida vid sida med traditionella energikällor. Solenergin är effektiv och framförallt "ren" energi, vilket är vad framtiden kräver, och i och med teknikens landvinningar är den snart allmängods, även hos oss i Sverige. "Boken beskriver på ett enkelt och vetenskapligt korrekt sätt solenergin i alla dess former och de tekniker som människan använder för att utnyttja densamma. Boken är illustrerad med tydliga teckningar, tabeller och diagram. Lämplig som en första orientering om ämnet."

Tore Wizelius, BTJ.


 

Statistik

av ANDRÉ VESSEREAU
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Svante Hansson
Bok 47

» 122:-

De flesta människors attityd till statistiken präglas fortfarande av skepsis eller misstro. Är det inte någon som har sagt att det finns tre former av lögn: lögn, förbannad lögn och statistik?

Men statistik spelar en betydelsefull roll på de mest olikartade områden. Efter en första deskriptiv fas följer sökandet efter en modell i form av statistisk fördelningsfunktion. Det är tolkningen, som i vissa fall följs av förutsägelse. Hur långt har man kommit i sin strävan att nå dessa mål, och hur stor tillförlitlighet kan man tillmäta statistikens slutsatser? Det är vad denna bok försöker visa med hjälp av några exempel, efter att först ha frilagt de principer och metoder som är den gemensamma grunden för de flesta tillämpningarna.

 

Tiden

av HERVÉ BARREAU
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Pär Svensson
Bok 72

» 122:-

Ibland känner vi hur tiden rinner iväg, ibland hur den segar sig fram över oräkneliga minuter. Men vad är tid egentligen?

I Tiden försöker Hervé Barreau, forskningsdirektör vid Centre national de la Recherche Scientifique (CNSR), ge oss svaret. Barreau benar upp och förklarar människans förhållande till tiden, hur vi upplever den och har upplevt den, hur vi mäter den samt hur det experimenteras med den inom kvantfysiken, där man anser att tidsresor är teoretiskt möjliga. En spännande bok om ett spännande ämne.


"Bokens styrka ligger i bredden i behandlingen av tidsbegreppet utan att fördjupa sig i detaljer. Spännvidden i diskussionerna om tid är så stor att såväl humanister som naturvetare har stor behållning av boken."

Ingvar Kroon, BTJ.


 

Tonårsdepressioner

av HENRI CHABROL
Pocket / ca 128 sidor
Övers. Pär Svensson
Bok 4

» 122:-

Tonårsdepressioner är ett av folkhälsans stora problem: de är allmänt förekommande, har allvarliga personliga och sociala återverkningar och är förknippade med en ökad självmordsrisk. Tidigare fanns en tendens att bagatellisera dem; en deprimerad tonåring kan ofta bli betraktad som lat, oansvarig, omogen och uppstudsig.

I denna bok redovisas på ett både fackmässigt och lättillgängligt sätt forskningens resultat vad gäller bl.a. symptom, orsaker och behandlingsmetoder. Boken kan vara en hjälp för föräldrar och lärare när det gäller att förstå om en tonåring lider av en depression.


"Alhambras kunskap till lågpris ger här flere hållhakar åt våra reflektioner."

Torsten Bergman, Västra Nyland, Finland.