Alhambra Förlag
Professor David Ray Griffin svar till Torbjörn Elensky

2009-05-11

Herr Elensky

Inledningsvis: då du påstår dig vara för öppna diskussioner och fri debatt önskar jag att du hade haft modet att komma och lyssna på vad jag har att säga innan du attackerade mig.  Jag önskar att du kunde ha gett någon erkänsla till det som utgör Sanningen om 9/11-rörelsen, i stället för att smutskasta den som en bunt amatörer.  Är du inte medveten om att det finns åtskilliga yrkesmässiga och vetenskapliga organisationer med hundratals medlemmar som avvisar Bush-Cheney-administrationens officiella konspirationsteori, som du okritiskt verkar ansluta dig till, samtidigt som du anklagar oss för att vara okritiska?  Är du inte medveten om att det finns en organisation som heter Forskare för 9/11 Sanning och Rättvisa med hundratals vetenskapsmän, vissa av dem första rangens kemister och fysiker, som nyligen har publicerat 3 uppsatser i internationella vetenskapliga tidskrifter, av vilken den senaste är Niels Harrit från Köpenhamns universitet?  Tillsammans med nio andra vetenskapsmän har han rapporterat om förekomsten av många substanser i dammet från WTC, som inte skulle ha funnits där om den officiella versionen var sann, som du tycks anamma, nämligen att 3 byggnader föll i fritt fall symmetriskt rakt ner på grund av inverkan av brand samt träffen av 2 flygplan.  I dammet har de upptäckt icke-reagerat nanotermit, vilket är ett högexplosivt ämne, rapporterade de.  Och som prof. Harrit påpekade skulle det inte finnas någon nanotermit i dammet, om det inte var för att riva byggnaderna.  Så antingen vet du detta men låtsas inte veta det och sprider således desinformation, eller så är du okunnig om det du skriver om, och då borde du ta reda på fakta innan du utger dig för att vara en auktoritet.

Är du också medveten om att det finns en organisation som heter Piloter för 9/11 Sanning, som innefattar både kommersiella och miliära piloter som säger att den officiella historien om varför flygplanen inte gensköts är absurd och helt enkelt inte kan ha hänt, och att du menar dig veta mer än dessa piloter?  Är du medveten om att det finns en organisation för Politiska ledare för 9/11 Sanning, som innefattar parlamentsledamöter, både f.d och nuvarande, från 10 olika länder, inklusive Sverige?  Är du medveten om detta faktum och låtsas ändå vara en auktoritet i ämnet?  Är du medveten om att det finns en organisation kallad Brandmän för 9/11 Sanning, som utifrån sin expertis rapporterar att WTC helt enkelt inte kan ha rasat på det sätt som den officiella versionen har hävdat?  Och att vi har många, många andra professionella sammanslutningar, av vilken en heter Arkitekter och ingenjörer för 9/11 Sanning, som räknar minst 650 auktoriserade arkitekter och ingenjörer som har skrivit under en petition om att den officiella historien inte kan vara sann och att de därför kräver en ny undersökning?  Är det dessa människor du kallar amatörer?  Vilket expertområde är det du åberopar för att kalla dessa arkitekter, ingenjörer och piloter för amatörer?  Är du omedveten om den organisation som heter Underrättelsetjänstemän för 9/11 Sanning, i vilken ingår äldre, f.d CIA-tjänstemän?  Tror du att du vet mer om dessa saker än de?

Så herr Elensky, jag utmanar dig till debatt om det är så att du vill ha en öppen och fri diskussion nästa gång, och möta mig ansikte mot ansikte, eller träffa någon annan medlem från 9/11 Sannings-rörelsen.  Professor Niels Harrit, som kommer till Sverige inom kort... kanske skulle du kunna drista dig till att tala med honom och se hur mycket av din expertkunskap som matchar hans.  Jag är glad att du är för en öppen och fri debatt baserad på fakta och inte på osannolika konspirationsteorier.  Tyvärr förefaller du som sagt fortfarande anamma den fullständigt absurda konspirationsteorin som Bush och Cheney vidhåller.  Så jag hoppas att du kan visa just det öppna sinnelag du efterlyser och komma med i diskussionen och inte fortsätta att okritiskt acceptera Bush-Cheney-administrationens syn, och deras supportrar, och tack så mycket för att du tog dig tid.

Professor David Ray Griffin

Övers. Astrid Ericson Bahari

Länk hit: http://alhambra.se/911/Griffins_svar_till_Elensky/