2001-09-11 -- 9/11 -- Dags för en NY OBEROENDE UNDERSÖKNING!

SE ÄVEN 911TRUTH.SE !


Niels Harrit: Each day, thousands of people realise that the WTC was demolished.2001-09-11 ExplosionDen 27 maj 2009 hölls en omvälvande kväll på Café Liberté i Malmö, med c:a 100 besökare!

Niels Harrit, lektor i kemi vid Köpenhamns universitet, höll för första gången i Sverige sitt uppskattade föredrag om WTC7, den 47 våningar höga skyskrapan som plötsligt föll samman sju timmar efter tvillingtornen.

Det är den mest oförklarliga kollapsen i modern arkitekturhistoria, åtminstone om man utgår ifrån den officiella förklaringen.  WTC7 blev inte träffad av något flygplan.

Niels Harrit är en av nio internationella forskare som i en vetenskaplig studie konstaterat spår av sprängämnen i stoftet från World Trade Center.

Datum: den 27 maj 2009
Tid: 19:30 - 21:30
Plats: Café Liberté
Gatuadress: S:t Gertrudsgatan 4c
Stad/ort: Malmö, Sweden
Harrits föreläsning i Malmö ligger nu på Youtube i 15 delar !

Föredraget hölls på svenska, med tid för diskussion.  Det anordnades i samarbete mellan Iransk-Svenska Solidaritetsföreningen och Alhambra Förlag, med stöd från Malmö kommun.

Kontakt
Fredrik Rosvall: rosvall.f@gmail.com
ISS: aida.ghardagian@uppmana.nu 040-18 70 95

Flygbladet för föredraget.  [PDF]
Danska TV-nyheterna med Niels Harrit, YouTube.


Terrell E. Arnold "41 erfarna medarbetare i den amerikanska säkerhets- och underrättelsetjänsten opponerar sig mot den officiella 11 septemberredogörelsen."  [PDF]
Svensk översättning och bearbetning (förkortad version): Fredrik Rosvall.  Bilden: Terrell E. Arnold.


Orginal av Alan Miller  [PDF],  alan.miller@PatriotsQuestion911.com


Professor David Ray Griffin

Läs om...
Fula knep av fega knektar / Alhambras nyhetsbrev 13 maj 2009!!

http://www.youtube.com/watch?v=1r9GaYMYZ-Q

DN:s Torbjörn Elensky försöker smutskasta hela 911-rörelsen i gårdagens (090511) kulturdel och sammanlänka den med förintelseförnekare.

Professor David Ray Griffin svarar på artikeln på presskonferensen som hölls samma dag, vilken även DN var inbjudna till.

Läs Elensky:s artikel
Läs Griffin:s replik, i Alhambras översättning.
Griffin:s tal 2009-05-11, Svenska.
Griffin's speech 2009-05-11, English.

http://vaken.se
http://alhambra.se
Författaren kom till Stockholm!
9/11: Time for a Second Look

Prof. David Ray Griffin ifrågasätter den officiella versionen om terrordådet den 11 september 2001

Detta föredrag har redan hållits, det drog nästan 300 åhörare - MYCKET UPPSKATTAT och lyckat.

Tid: Måndagen den 11 maj 2009, kl 19.00
Plats: Stockholm, ABF, Katasalen, Sveav 41
Inträdesavgift: 100 kr, inklusive Griffins bok
Affisch: Ladda hem och skriv ut
A4 för utskrift och utdelning: David_Ray_Griffin_i_Stockholm.pdf

Arrangör: Alhambra Förlag

Läs mer...

Videolänk:
Danska TV-nyheterna: 911 ett inside job; nano-termit i dammet!


Boknyhet:

MOTSÄGELSER OM 11 SEPTEMBER
Ett öppet brev till USA:s kongress och press
av DAVID RAY GRIFFIN

» 220:-

Den 11 september 2001 kl. 8.46 flög ett trafikplan in i World Trade Centers norra torn på Manhattan i New York. Kl. 9.03 flög ett annat plan in i det södra tornet. Kl. 9.38 kraschlandade ett tredje plan in i Pentagon i Washington. Kl. 10.03 — eller 10.06, skillnaden kan ha betydelse — störtade ett fjärde plan i Pennsylvania. Sammanlagt 2986 människor omkom. Ett datum, 11 september, hade blivit en historisk händelse, "9/11, nine eleven."

För att utreda händelserna tillsatte USA:s regering en kommission, National Commission on Terrorist Attacks upon the United States, "9/11 Commission". 11 septemberkommissionen, som innehöll representanter för både republikaner och demokrater, lämnade sin slutrapport i juli 2004.

Frågorna om vad som hände är många, liksom svaren. Historieskrivningen om 11 september innehåller många motsägande svar, där båda alternativen inte kan vara sanna. David Ray Griffin visar i denna bok att dessa motsägelser existerar. Han lägger inte fram någon konspirationsteori. Han uppmanar helt enkelt USA:s kongress och press att reda ut vad som är sanning.

"Motsägelser om 11 september är en intresseväckande bok, av allt att döma väl underbyggd, om rapportens inkonsekvenser och tillsynes besynnerliga sammanhang. Den ger inga svar, utan ställer bara frågor. Med omfångsrik notförteckning och index."
- Nils Ahnland, BTJ  

"...de misstankar det hela väcker gör att man ändå har svårt att lägga boken ifrån sig. Ett viktigt dokument om en av vår tids avgörande händelser är det därför Alhambra gett ut på svenska."
- Joakim Holm, Tidningen Kulturen
Läs mer...3 relevanta böcker från Alhambra förlag:

CIA och 11 september: Den internationella terrorismen och säkerhetstjänsternas roll, av Andreas von Bülow      Bushs okända värld: Religionen, affärerna, de hemliga nätverken, av Eric Laurent      Gåtorna kring den 11 september, av Eric Laurent

UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION            PDF "printout"

3 svenska 11 september sidor:
Intelligentsians blockering     911TRUTH.SE     Vaken.se